Jobbet "Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg søger Radiografer" er udløbet

Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
Vi har brug for ekstra hænder i hverdagen og søger derfor radiografer snarest muligt eller senest pr. 1. februar 2019. Stillingerne er en fastansættelse samt et 1-års vikariat.
 
Om stillingen
 • Begge stillinger er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge.
 • Det er muligt at ønske en vagtfri stilling.
 • Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse. Vi anvender MinTid ønskeplan.
 • Arbejdet tilrettelægges omkring minimum 2 modaliteter blandt CT, MR, UL og konventionel røntgen.
Om dig
 • Du har autorisation som radiograf
 • Du er god til samarbejde
 • Du trives i et fleksibelt miljø med en uformel omgangstone og er god til at tilpasse dig forandringer
 • Du er positiv og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Du prioriterer at sætte patienten i centrum og arbejde for sammenhængende patientforløb
 • Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet er i højsædet
 • Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.
 
Om os
Røntgen og Skanning er en del af Diagnostisk Center som blev etableret 1. april 2011 ved en fusion med Medicinsk Afdeling.
 
Røntgen og Skanning er organiseret omkring fire modaliteter; Konventionel Radiologi, Ultralydsskanning, CT-skanning og MR-skanning, som hver har en koordinerende specialist samt en funktionsansvarlig overlæge, der er med til at sikre den daglige produktion. Afdelingen er fuldt digitaliseret og papirløs, og vi udfører ca. 100.000 undersøgelser årligt. Afdelingen er uddannelsessted for radiografstuderende på alle semestre.

Røntgen og Skanning råder over 4 DR-rum, 2 udefotoapparater, 3 Ultralydsstuer, 4 MR-skannere og 3 CT-skannere, hvoraf en er placeret på Hammel Neurocenter.
 
Vi kan tilbyde en stilling på en dynamisk afdeling, hvor kvalitet, kreativitet, samarbejde, selvstændighed og god stemning blandt kolleger er i højsædet. Vi arbejder meget med teamdannelse på tværs af faggrupper med deltagelse af både interne og eksterne samarbejdspartnere – hele tiden med fokus på at optimere og kvalitetssikre patientforløbene.
Diagnostisk Center har siden oktober 2013 været anerkendt som Universitetsklinik.
Afdelingen har fokus på selv at initiere forskningsprojekter og indgå som partner i eksterne projekter. Derfor er forskningspatienter en naturlig del af mange Radiografers daglige arbejde i afdelingen.
 
Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for forhindringer. Et sted hvor der er mulighed for udvikling og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende positiv hverdag.
 
Om hospitalsenheden
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsradiograf Christine Houman Nyrup chrinyru@rm.dk / tlf. 23832823 eller radiografernes tillidsrepræsentant Regina Bøgsted Dyrberg regipo@rm.dk
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag d. 16. december 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag d. 20. december.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale