Jobbet "Klinisk underviser til Geriatrisk og Palliativ Afdeling GP, Bispebjerg- og Frederiksberg hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Vi søger en klinisk underviser med erfaring indenfor det prægraduate område, som kan skabe gode, innovative og læringsgivende uddannelsesforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever. Øvrige ad hoc uddannelsesforpligtigelse som fx radiografstuderende, redderelever og potentielt erhvervspraktikanter.    
 
Stillingen er på 37 timer pr. uge og er fra 1. februar 2019. 
 
Om stillingen:   
Du vil være overordnet ansvarlig for planlægning, koordinering og varetagelse af uddannelse for studerende og elever i Geriatrisk og Palliativt afsnit. Vi modtager årligt ca. 30 sygeplejestuderende på 1., 2., 5. og 6 semester samt ca. 20 sosu-assistent-elever.  
 
Den kliniske underviser skal sikre, at den kliniske uddannelse af afdelingens studerende og elever varetages på et højt pædagogisk og sygeplejefagligt niveau indenfor rammerne af gældende studieordninger. Endelig skal du medvirke til gennemførelse af udviklingsopgaver indenfor såvel det faglige som det pædagogiske område.   
 
Jobbet som klinisk underviser er kliniknært og alsidigt og indebærer blandt andet:   
Planlægning og koordinering af opgaver knyttet til modtagelse og introduktion af studerende og elever 
Planlægning og varetagelse af klinisk undervisning af studerende og elever   
Planlægning og afholdelse af uddannelsesrelevante samtaler med studerende og elever   
Undervisning og vejledning af kliniske vejledere og sygeplejefagligt personale, der varetager vejlederfunktioner for studerende og elever   
Funktion som synlig og nærværende kontakt- og ressourceperson for afdelingens kliniske og daglige vejledere   
Medvirken til udvikling og kvalitetssikring af afdelingens studie- og læringsmiljø  
Vejledning i og afholdelse af interne prøver i tæt samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og de kliniske vejledere.    
Samarbejde med øvrige kliniske undervisere på hospitalet bl.a. via Netværk for kliniske undervisere i sygepleje 
 
Hvad kan vi tilbyde 
Et tæt netværk med stabene i afdelingen og på tværs af hospitalet – Netværk for kliniske undervisere mødes en gang om måneden. 
Introduktion og oplæring i funktionen vil foregå i tæt samarbejde med klinisk underviser kollega og hospitalets uddannelsesansvarlige sygeplejerske og omfatter både introduktion til specialerne og de pædagogiske opgaver. 
Et læringsmiljø som er praksisnært i holdning og tilgang   
 
Kort om Geriatrisk og Palliativ Afdeling GP:   
Geriatrisk og Palliativ Afdeling er to selvstændige afsnit, som er lagt sammen under en afdelingsledelse pr. 1. januar 2019.  
 
Afdelingen ligger i en af arkitekt Nyrops smukke, røde murstenspavilloner på Bispebjerg Hospital. 
Geriatrisk afsnit har aktuelt 30 sengepladser, som udvides til 40 senge til september 2019. Den geriatriske funktion er med udgangspunkt i en helhedsvurdering af patienten og dennes netværk at yde udredning og behandling af akutte komplekse geriatriske problemstillinger. Til afdelingen er tilknyttet et stort ambulatorium, som bl.a. udreder for faldtendens og nedsat hukommelse. Studerendes uddannelsesforløb indbefatter den ambulante del. 
 
Endvidere hører et Fælles Medicinsk Ambulatorium under afdelingen, hvor bl.a. patienter med multisygdom udredes og behandles. Udgangspunktet for dette bygger på værdibaseret sundhed. Afdelingen overvejer endvidere at udbygge den akutte geriatri i den akutte afdeling ved etableringen af Nyt Bispebjerg Hospital.  
 
Palliativt afsnit har 12 sengepladser og en udefunktion med ca. 140 patienter. Funktionen er at yde lindrende behandling og pleje til patienter med livstruende sygdom og deres pårørende. Vi modtager patienter i både tidlig, sen og terminalfase, og behandlingsniveauet er såvel aktivt som begrænset. Personalegruppen består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistent, læger, sekretærer, psykologer, præst, socialrådgiver og fysioterapeut. Desuden er der fast tilknyttet frivillige samt studerende og elever. 
Plejepersonalets kompetencer spænder fra nyuddannede til meget erfarne, som giver et godt samspil i personalegruppen. 
Vi er organiseret ud fra principperne om kontaktsygepleje og arbejder målrettet og kontinuerligt med udviklingen af den sygeplejefaglige kvalitet. Faglig integritet, omhyggelighed og patientcentrering er bærende værdier for sygeplejen i afdelingen, og disse er gennemgående i alle afdelingens uddannelsestilbud.   
 
Ønsker du et job, hvor såvel dine sygeplejefaglige som pædagogiske evner og erfaringer dagligt sættes i spil, og hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelse og afvikling af dine arbejdsopgaver kunne dette være dit drømmejob.  
 
Stillingen er i stabsfunktion til afdelingsledelsen med den ledende oversygeplejerske som faglig reference. Du vil indgå i et samarbejde med de kliniske sygeplejespecialister samt de kliniske vejledere.  
 
Vi ønsker, at du har følgende kvalifikationer:   
Relevant master- eller kandidatuddannelse med pædagogisk profil   
Tydelig sygeplejefaglig identitet forankret i grundlæggende sygepleje (den sygeplejefaglige referenceramme på BFH er Fundamental of care) 
Gerne erfaring fra lignende stillinger   
Undervisningserfaring og/eller erfaring med uddannelsesplanlægning   
Ønskeligt med en facilitatoruddannelse med fokus på simulationstræning  
Ledelsesmæssig forståelse, personlig gennemslagskraft og evne til at samarbejde på tværs i organisationen   
Evne til at arbejde struktureret og samvittighedsfuldt med en høj grad af fleksibilitet og selvstændighed  
Stærk kommunikativ i skrift og tale   
Innovative evner og evne til at bidrage positivt til udviklingen på sit felt   
 
Hvis du vil vide mere om stillingen eller rekvirere stillingsbeskrivelsen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Birgit Villadsen, tlf. 2446 2628 eller klinisk underviser Anna Sandborg-Olsen, tlf. 3863 5891.  
 
Ansøgningsfrist d. 16. december 2018, Ansættelsessamtaler finder sted 20. dec