Jobbet "Psykolog til børnepsykiatrisk ambulatorie for større børn" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Jobbet  
 
Psykologen vil indgå med reference til afsnittets overlæge som sagsansvarlig i et tværfagligt team.  
 
Ambulatoriet for større børn varetager udredning og behandling af børn i alderen 8-13 år. Børnene er henvist på mistanke om autisme, depression, angst, OCD, ADHD og personlighedsforstyrrelser.  
I vores tilgang til udredning og behandling lægger vi vægt på at se barnet/den unge som en del af familien/ det omgivende miljø. Der arbejdes med stor diagnostisk bredde.  
 
Centrale funktioner for alle psykologer i de ambulante afsnit:  
 • psykopatologisk udredning herunder psykologisk testning  
 • behandling herunder terapi og psykoedukation ift. børn, unge og forældre  
 • supervision og undervisning  
Vi tilbyder  
 • en dynamisk og udviklende arbejdsplads  
 • tværfagligt samarbejde og varierende arbejdsopgaver  
 • psykoterapeutisk arbejde med børn, unge og deres familier  
 • engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø  
Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.  
 
Vi forventer, at du har  
 • autorisation  
 • erfaring med udredning og behandling af børn og unge  
 • gerne forudgående børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring  
 • godt overblik, flair for struktur og selvstændighed  
 • fagligt engagement og gode samarbejdsevner  
Ansættelsesvilkår  
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.  
 
Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat 1. februar 2019.  
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.  
 
Ansøgningsprocedure  
 
Ansøgning med CV, eksamens-, og/eller autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes elektronisk. Følg linket i dette opslag.  
 
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Eline Levin tlf. 3864 6552 eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg, mail: marianne.skydsbjerg@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist torsdag den 13. december 2018 kl.8.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 17. december 2018 om formiddagen.   
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling.      
 
Arbejdsgiver:  
Region Hovedstadens Psykiatri  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center  
Afdeling Hillerød  
Dyrehavevej 48,  
3400 Hillerød