Jobbet "Fysioterapeut/klinisk underviser til Sengeafsnit 8, AUH Psykiatrien i Skejby, Afdeling for Psykoser (genopslag)" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Sengeafsnit P2

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Ansættelsen den 1. februar 2019 er på 32 timer (evt. mulighed for større timetal)

Ansættelsessted:
AUH Psykiatrien i Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 175
Indgang K
8200 Aarhus N
 
Sengeafsnit 8 er et skærmet afsnit, der varetager patienter med psykoser, hvilket indebærer en diagnosebaseret visitation til afsnittet.
Det fysioterapeutiske arbejde omfatter både udredning og behandling indenfor kropsterapi, somatisk fysioterapi, superviseret fysiks aktivitet samt forebyggende og sundhedsfremme individuelt såvel som i gruppe. Du vil blive specifikt introduceret til specialet inden for psykiatrisk fysioterapi på psykoseområdet.
 
Vi kan tilbyde en arbejdsplads med;
 • god introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en væsentlig del
 • velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor du vil referer til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og afdelingssygeplejerske
 • fokus på det tværfaglige samarbejde og optimerede patientforløb
 • mulighed for udvikling af fysioterapeutiske kompetencer indenfor psykiatrisk fysioterapi
 • fokusering på implementering af partnerskabsaftalen med målrettede tiltag i forbindelse med optimeringen af nedbringelse af tvang
 • mulighed for kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet
 • mulighed for samarbejde med den kliniske underviser i Afdelingen for Depression og Angst
 • samarbejde og mødefora med kliniske undervisere tilknyttet VIA University College Aarhus
 
Vi søger en ny kollega, der;
 • har dansk autorisation som fysioterapeut  
 • har erfaring med og / eller interesse for målgruppen og gerne kendskab til B-BAT og sensory profile
 • har interesse i at arbejde i primært i dagvagter –  hvor aftenvagter og weekendvagter også vil forekomme med henblik på at tilbyde fysioterapeutens faglighed på varierede tider i løbet af hverdagen på sengeafsnittet.  
 • har en proaktiv tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed
 • har tilegnet sig videreuddannelse som klinisk underviser i sundhedsfaglige professioner – eller har interesse for dette
 • ønsker at arbejde som klinisk underviser for op til 3 fysioterapistuderende
 • har overblik til at overskue at arbejde på de 3 evt. 4 sengeafsnit i Afdeling for psykoser, hvor de fysioterapistuderende tilknyttes i deres daglige virke
 • ønsker at arbejde målrette med pædagogik og didatik i relation til den kliniske undervisning
 • har til opgave at sikre kvaliteten af den behandling, de studerende yder til patienterne der varetager samarbejdet omkring og varetager undervisningen i overensstemmelse med fagbeskrivelse og studieordning til de fysioterapistuderende
 • vil arbejde målrette med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
 • indgår konstruktivt og engageret i opgaveløsninger
 • kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer.
 
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst
 
Yderligere henvendelse kan ske til
Afdelingssygeplejerske Tina Rasmussen på telefon  2323 1456 eller på mail: tinrasmu@rm.dk eller uddannelsesansvarlig / klinisk underviser Birgit Linnet Clemmensen ( Afdeling for Angst og depression) på telefon 2016 7427  
 
Ansøgningsfrist onsdag den 12. december 2018
Ansættelsessamtale tirsdag den 18. december 2018 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale