Jobbet "Fysioterapeuter (timelønnede) til REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B.Winsløws Vej 4, Indgang 85, stuen, 5000 Odense C

Dit næste skridt
REHPA søger to til tre fysioterapeuter, gerne med klinisk erfaring, til at indgå i vores testgruppe. Opgaven indebærer udførelse af forskellige fysiske tests, hvor målgruppen er mennesker med livstruende sygdomme – primært kræft. Data bliver anvendt til forskning. Derfor søger vi personer, der både kan arbejde relationelt og samtidigt systematisk.  
 
Hvad tilbyder vi?  
  • Udførsel af fysiske test i samarbejde med mennesker med livstruende sygdomme  
  • Superviseret og trygt arbejdsmiljø sammen med erfarne fysioterapeuter 
  • Arbejdsopgaver 2-4 gange pr. måned á 4-9 timers varighed på udvalgte tirsdage og torsdage 
   
Løn og ansættelsesvilkår 
Du tilknyttes REHPA som ekstern, timelønnet fysioterapeut. Arbejdsopgaverne træder i kraft fra januar 2019.   
 
Om os 
REHPA er et nationalt videncenter for rehabilitering og palliation, der arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker ramt af livstruende sygdom. Det gør vi i samarbejde med alle relevante fagligheder og aktører for at skabe solide og anvendelige resultater. Videncenteret indsamler, udvikler og formidler forskningsbaseret viden, der inspirerer og forbedrer praksis, og vores medarbejdere er drevet af et højt fagligt engagement, empati og professionalisme.  
 
En del af videncentrets forskningsaktiviteter gennemføres som femdags rehabiliteringsophold og todages opfølgningsophold for mennesker ramt af kræft og på sigt også anden livstruende sygdom. Opholdene tilrettelægges for borgere fra hele landet, hvis diagnoser og behov for fysisk og psykisk støtte er sammenfaldende. Opholdene finder sted i rammer, der skaber perspektiv, ro og tryghed i en sårbar situation.  
 
REHPA er organisatorisk forankret ved Region Syddanmark og Syddansk Universitet. Videncentret har hovedadresse på OUH Nyborg Sygehus og kontorfaciliteter i København, Aalborg, Århus og Holbæk. Videncentrets kliniske rehabiliteringsaktiviteter foregår i Nyborg.   
 
Læs mere om videncentret på www.rehpa.dk   
 
For yderligere oplysninger 
Du er velkommen til at kontakte fysioterapeut Jens-Jakob Kjer Møller på jens-jakob.kjer.moller@rsyd.dk  eller klinisk leder Annette Rasmussen 21 81 18 67 eller annette.rasmussen2@rsyd.dk   
 
Vær opmærksom på, at REHPA holder lukket mellem jul og nytår. 
 
Ansøgningsfrist og samtaler  
Ansøgningsfristen er den 2. januar 2019. Jobsamtaler er planlagt til den 7.1. og 8.1. 2019 efter kl 14.00.