Jobbet "Afdelingslæge" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Hostebro

Dit næste skridt
To stillinger som afdelingslæge ved Øre-, Næse-, Halsafdeling, Regionshospitalet Holstebro er ledige og ønskes besat efter nærmere aftale i 2019.

Øre,-Næse-, Halsafdeling er normeret til 13 speciallæger, heraf 6 overlæger tilknyttet Øre-næse-halsafdelingen, 1 professor samt 1 ledende overlæge.  Endvidere 5 afdelingslæger, 3 introlæger og 8 HU-læger.
Der er desuden 3 ph.d.-studerende og flere stipendiatstudier.

Afdelingen har eget operationsafsnit med fire operationsstuer, hvor der udføres ca. 4000 operationer årligt.  6 ambulatoriestuer med 14.000 ambulante besøg. Endvidere er der en flavour-klinik samt et avanceret vestibularislaboratorium.

Til afdelingen hører ligeledes et sengeafsnit 11 stationære senge og 9 dagkirurgiske pladser.

Afdelingen varetager cancerudredning og halskirurgi på benigne diagnoser, herunder thyroideakirurgi. Derudover spytkirtelkirurgi incl. sialoendoskopi. Der foretages også ørekirurgi incl. stapeskirurgi, og al benign næsekirurgi incl. FESS og ballon-sinuplastik og endoskopisk tårevejskirurgi.

I audiologisk regi er der i Holstebro tilknyttet en høreklinik med ca. 6100 patienter pr år, samt en audiologisk høreklinik placeret på Regionshospitalet Viborg, hvor der er ansat en speciallæge samt en uddannelsessøgende læge, hvor der ses 7300 patienter pr år.

Der er på afdelingen stor fokus på klinisk arbejde, forskning, undervisning samt ledelse /administration og kvalitetsarbejde indenfor patienttilfredshedsundersøgelse og kliniske databaser.

Der søges en afdelingslæge tilknyttet halssøjlen.
Der ønskes en afdelingslæge med interesse indenfor specialområder - eksempelvis larynxkirurgi eller DISE. Man kan efter aftale kombinere arbejdet med anden funktion, hvilket aftales ved samtalen ud fra ansøgers ønsker.

Endvidere søges en afdelingslæge tilknyttet audiologi/vestibulogi/otokirurgi.
Der ønskes en afdelingslæge, gerne med interesse indenfor audiologi/vestibulogi/otokirurgi, hvor  uddannelse kan tilbydes.
Man kan efter aftale kombinere arbejdet, hvilket kan aftales ved ansættelsessamtalen ud fra ansøgers ønsker.

Der kan til begge stillinger tilbydes nødvendig teoretisk og kirurgisk uddannelse.

Da afdelingen er særdeles forskningsaktiv, vil der ses positivt på ansøgere med forskningsbaggrund.

Til begge stillinger forventes desuden, at ansøgerne har gode evner inden for samarbejde og kommunikation samt er handlekraftige og med humor.

Vagt
I stillingen indgår rådighedsvagter fra bolig med 30 minutters tilkald. Vagten er 10-skiftet.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Anne Louise Christensen, anebch@rm.dk; 2993 2046.

Ansøgningsfristen er mandag den 17. december 2018, og samtalerne forventes afholdt torsdag den 20. december 2018.

Stillings- og funktionsbeskrivelse
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale