Jobbet "Bioanalytiker til afsnittet "Patientvaretagelsen" Immunologi og Biokemi, Laboratoriecenteret, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt
To faste stillinger som bioanalytiker 37 timer pr. uge er ledig til besættelse fra 1. januar 2019 eller snarest derefter. Stillingerne er forbundet med pligt til deltagelse i vagtordningen i ”Patientvaretagelsen”, Immunologi og Biokemi, Vejle Sygehus. 
 
Arbejdsopgaverne består af: 
 • Blodprøvetagning i ambulatoriet og på sengeafdelinger. 
 • EKG-optagelse i ambulatoriet og på sengeafdelinger. 
 • Udførelse af diverse belastningsundersøgelser og breath-test på ambulante patienter. 
 • Betjening af områdets plejehjem og bofællesskaber med blodprøvetagning og EKG-optagelse. 
 • Prøvetagning og EKG-optagelse i eget hjem 
 • Udpakning og håndtering af prøver fra praktiserende læger 
 • Udførelse af analyser på POCT-udstyr i mindre omfang 
 • Bistå projekter med blodprøvetagning m.m. 
 • Sekretærfunktion i ambulatoriet ved ”Blodprøver og EKG” 
Du vil gennemgå et oplæringsforløb i opgaverne på afdelingen. 
 
Som kollega/medarbejder, forventer vi, at du 
 • kan lide at have mange patientkontakter 
 • udviser vilje og evne til at samarbejde og formidle samarbejde 
 • er god til at kommunikere og har flair for service 
 • er åben og ærlig 
 • kan arbejde selvstændigt og tager ansvar 
 • bidrager til det gode patientforløb med særlig fokus på service og kvalitet 
 
Du kan forvente af os, at vi 
 • er gode kolleger, der sætter pris på samarbejde 
 • Bestræber os på at matche forventningerne til dig 
 • tilbyder et udfordrende og travlt arbejdsmiljø, hvor du er med til at gøre en forskel 
 
Afsnittet ”Patientvaretagelsen” har til opgave at varetage en væsentlig del af de præanalytiske patientorienterede aktiviteter. Afsnittet beskæftiger 19 bioanalytikere og laboranter. Afsnittet ledes af en afdelingsbioanalytiker. Vagtplanen indeholder aftenvagter på hverdage, ”lange dage” (mødetid 07.30 – 18.00 og 09:00-18:00) samt dagvagter i weekender og på helligdage. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingsbioanalytiker Lene Jakobsen på direkte telefon 7940 6646. 
Ansøgning med oplysning om evt. tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer, CV og evt. referencer fremsendes senest torsdag d. 13. december kl. 08.00.   
 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst med Danske Bioanalytikere. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.  
Region Syddanmark er en ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig, kan du læse om her Regionen én ansættelsesmyndighed