Jobbet "GENOPSLAG: Er du vores nye leder for den centrale fysioterapi på Nordsjællands hospital?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Er du vores nye leder for den centrale fysioterapi på Nordsjællands Hospital?
 
Vi søger en ambitiøs og dedikeret leder, der kan stå i spidsen for ca. 30 fagligt engagerede fysioterapeuter og administrative medarbejdere på Nordsjællands Hospitals 2 matrikler i henholdsvis Hillerød og Frederikssund. Vi søger en leder med fysioterapeutisk baggrund, som foruden ledelseserfaring, også har klinisk erfaring med sig i bagagen.  
Nordsjællands Hospital er et af de fire store akuthospitaler i Region Hovedstaden og tilbyder behandling på hospitalerne i Hillerød og Frederikssund samt i Sundhedshuset i Helsingør. Vores kerneopgave er at tilbyde patienterne den bedste og mest effektive behandling tilrettelagt i sammenhængende patientforløb, hvor patientens behov er styrende for indsatsen. Fysioterapeuterne på Nordsjællands hospital spiller en væsentlig rolle heri.  
Vi søger en leder, der har udtalte gode samarbejdsevner, og som har en tillidsvækkende og troværdig ledelsesstil, der baserer sig på tydelighed, ordentlighed og rettidig inddragelse af medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere. Vi forventer, at du har store ambitioner på fagets vegne og er naturligt optaget af, hvordan fysioterapeuter både nu- og i fremtidens sundhedsvæsen- kan bidrage til at skabe gode patientforløb både internt på hospitalet og på tværs af sektorer.  
Derudover skal du være stærk i den daglige drifts- og personaleledelse, så der er styr på ressourcefordeling og prioritering af opgaver i det daglige.  
Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2019 eller hurtigst muligt. 
 
Hvem er vi? 
Du vil blive leder for hospitalets centrale fysioterapi, der favner alle hospitalets specialer med undtagelse af det neurologiske og det ortopædkirurgiske område. 
Du vil særligt få et tæt ledelsesmæssigt samarbejde med afdelingsterapeuterne fra de 2 øvrige specialer, med projekt- og udviklingsterapeuten og med den ledende terapeut. Derudover bliver du en del af ledergruppen i Neurologisk Afdeling, i og med at den centrale terapi, af organisatoriske årsager, har sit ophæng der. Du vil referere til den ledende terapeut.  
I den centrale fysioterapi på Frederikssundmatriklen er der aktuelt 8 fysioterapeuter herunder også en specialeansvarlig. På Hillerødmatriklen er der tilsvarende en specialeansvarlig fysioterapeut, mens teamet er på i alt 19 fysioterapeuter. Derudover er der 2 erfarne administrative medarbejdere, som du i det daglige også vil have et tæt samarbejde med. 
Det samlede team er kendetegnet ved et højt fagligt niveau, hvor man støtter hinanden i det daglige, og hvor der er plads til humor og uformel omgangstone. Plads og mulighed for faglig udvikling vægter højt, ligesom et kontinuerligt fokus på arbejdsmiljø og trivsel er af stor værdi.  
 
Om stillingen 
Som udgangspunkt skal du forvente at arbejde 2 dage om ugen i Frederikssund og 3 dage om ugen i Hillerød, hvorfor kørekort er en nødvendighed.  
 
Vi forventer, at: 
 • Du er uddannet fysioterapeut. 
 • Du har relevant ledererfaring og (gerne) lederuddannelse.  
 • Du har gode kommunikative og relationelle kompetencer. 
 • Du vægter faglig udvikling i det daglige. 
 • Du er handlekraftig og i besiddelse af et godt overblik i en travl hverdag. 
 • Du er troværdig, positivt indstillet, tillidsskabende og vedholdende. 
 • Du er skarp på driftsledelse og har samtidig et strategisk blik.
Vi kan tilbyde dig: 
 • Et velfungerende team, der vægter faglighed og gode samarbejdsrelationer højt. 
 • Et udfordrende og ansvarsfuldt job i en organisation under forandring. 
 • Mulighed for at udvikle og udfordre dine ledelsesmæssige kompetencer. 
 • En arbejdsplads hvor faglig udvikling, kvalitetssikring og forskning prioriteres højt. 
 • En arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere og ledelseskolleger.
 • En arbejdsplads med positive forventninger til dig. 
I 2022 forventer vi at slå dørene op til Nyt Hospital Nordsjælland. Det nye hospital er designet til en fremtid med uendelige teknologiske muligheder og til patienter med radikalt anderledes forventninger til sundhedsvæsenet.  Fremtiden kalder på nytænkning, og som afdelingsterapeut skal du sammen med den øvrige ledergruppe medvirke i forberedelserne med at blive klar til indflytningen på det nye hospital. Forberedelser, der allerede er skudt i gang.  
Vi tilbyder et spændende job med ledelsesmæssige udfordringer, et stort ansvar og med en spændende fremtid i kikkerten. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er d. 14.2. 2019 kl. 12.00.  
1. samtalerunde forventes afholdt henholdsvis d. 21.02.19 og 22.02.19 og 2. samtalerunde forventes afholdt d. 27.02. 2019. 
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.

Mere information 
Hvis du ønsker at rekvirere stillingsbeskrivelse eller har andre spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende terapeut Lisbet Ærø Lind (lisbet.lind@regionh.dk, tlf.: 29 21 66 02)  
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.