Jobbet "Tilkaldevikarer til bostøtte i Specialområde Socialpsykiatri Voksne - Sønderparken Hornsyld" er udløbet

Region Midtjylland

Sønderparken Bostøtten

Søndergade 21, 8783 Hornsyld

Dit næste skridt
Vi søger:     tilkaldevikarer til afløsning dag/aften/nat alle ugens dage.

Sønderparken er en afdeling under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som er Region Midtjyllands tilbud om recoveryorienteret psykosocial rehabiliterende indsats til mennesker med en betydelig nedsat funktionsevne pga. kompleks psykisk sygdom. Det kan være spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, psykoser, udviklingsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser m.m.

Sønderparken er et botilbud i Hornsyld med 32 moderne lejligheder. Der er fleksible aktivitets- og samværstilbud med bl.a. et psykosocialt træningscenter. Medarbejderne i bostøtten er organiseret i 4 specialiserede teams, hver bestående af 7-10 medarbejdere, som samarbejder tværfagligt om og med et antal beboere. 

Arbejdets indhold: 
Der arbejdes målrettet med at:
• støtte beboerne i at anvende og udvikle egne ressourcer psykisk, socialt og fysisk. 
• anvende manualbaseret tilgang inkl. måltidsstøtte jf. socialstyrelsens retningslinjer.
• dokumentere i IT-system i forhold til den individuelle plans målopfyldelse.
• Støtte beboerne til at fastholde og udvikle deres sociale netværk individuelt og i det omkringliggende samfund. 
• Dokumentere i IT-system i forhold til den individuelle plans målopfyldelse.

Vi forventer: 
- Relevant uddannelse, min. SSA eller godt i gang med en uddannelse som f.eks. SSA, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog.
- Erfaring med eller interesse i målgruppen.
- Bevidsthed om at bruge sig selv i relationen til primært beboere, sekundært kolleger og andre aktører. 
- Stor bevidsthed om egen faglighed og bidrag til tværfaglighed i teamet. 
- Dokumenteret evne til at arbejde med skriftlighed i elektronisk journal.
- At du loyalt kan arbejde ud fra en manualbaseret tilgang.

Vi tilbyder: 
- Introduktion og faglig vejledning. 
- Udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
Flere oplysninger og evt. besøg hos vagtplanlægger
Pia Larsen, tlf. 21 15 62 65 (kl. 8 – 15).
Læs mere om os på www.svo.rm.dk 

Ansøgning med bilag sendes via Ofir Emply senest 31.12.18. 
Der ansættes løbende.