Jobbet "Vikar for psykolog til Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Afsnit CFF4 (Frederiksberg)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En stilling som barselsvikar for psykolog ved Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Afsnit CFF4 (Frederiksberg Hospital) er ledig til besættelse fra 1. januar (eller snarest derefter) til 31. juli 2019, med mulighed for forlængelse.    
 
Psykoterapeutisk afsnit tilbyder behandling til en bred vifte af patienter med ikke-psykotiske lidelser, primært depression, angst, OCD og personlighedsforstyrrelser.  
Vi anvender evidensbaserede behandlingsmetoder både medikamentelt og psykoterapeutisk og arbejder indenfor rammerne af en kognitiv-adfærdsterapeutisk referenceramme, herunder med metakognitiv og schemafokuseret terapi. Behandlingsmiljøet er inspirerende og udviklende.  
 
Hos os bliver du udfordret og du får gode muligheder for faglig og personlig udvikling på et højt kvalificeret niveau. Vi er en dynamisk arbejdsplads præget af psykiatriens værdier om respekt, faglighed, ansvar og udvikling. I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi endvidere målrettet med at sikre en forbedringskultur, hvor fokus er på systematisk at forbedre kvaliteten i arbejdet, den nødvendige kompetenceudvikling og effektive arbejdsgange, med udgangspunkt i patienternes ønsker og behov. 
 
Det tværfaglige team på Psykoterapeutisk afsnit omfatter læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og lægesekretærer, i alt 26 medarbejdere. Vi har endvidere psykologistuderende i praktik. Afsnittet er beliggende på Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg.  
 
Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte følgende:  
 • Gruppeterapi og i mindre omfang individuel behandling 
 • Første-samtaler under supervision på visitationskonferencer 
 • Behandling, planlægning og konferencer  
 • Psykoedukation af patienter og pårørende  
 • Familie- og pårørende samtaler  
Ønskede kvalifikationer:  
 • Cand. psych. med autorisation (eller tæt på dette)  
 • Erfaring med kognitiv terapi og gruppeterapi  
 • Psykiatrisk erfaring  
 • Gerne kognitiv psykoterapeutisk efteruddannelse  
Vi forventer, at du:   
 • Er fleksibel, omstillingsparat og udviklingsorienteret med gode samarbejdsevner  
 • Kan indgå i et respektfuldt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere   
 • Kan stille dine kompetencer til rådighed på en kvalificerende måde  
 • Selvstændigt kan tilrettelægge og udføre arbejdsopgaver   
Vi tilbyder: 
 • Tværfaglig supervision 
 • En åben og positiv arbejdskultur med plads til humor  
 • Supervision på arbejdsopgaverne  
 • Deltagelse i afdelingens uddannelsesaktiviteter  
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Dansk Psykologforening.  
 
Vil du vide mere?  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsledende overlæge Sebastian Swane, tlf. 38 64 38 88, mail Hans.Sebastian.Swane@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Lone Agerskov, tlf. 38 64 38 83 el. 20 45 69 26, mail Lone.Agerskov@regionh.dk 
 
Ansøgning:    
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopi af relevante uddannelsesbeviser stiles til chefpsykolog Torben Schjødt og sendes via link på denne side senest fredag den 14. december kl. 12  
 
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt torsdag den 20. december.    
 
Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.   
 
Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk