Jobbet "Vil du være vores nye ledende lægesekretær i Afdelingen for Medicinske mavetarm og leversygdomme S?" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 126,, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Vi søger en ledende lægesekretær, der vil gå foran og sætte mål og retning for et sekretariat, der skal understøtte afdelingens specialer. 
Vi ønsker ledere, der er synlige, har organisatorisk flair og som kan skabe sikker drift af kerneopgaven og samtidigt have fokus på faglig udvikling og implementering af forandringer. 
 
Som leder har du fokus på at skabe fællesskab som grundlag for løsning af hverdagens opgaver. 
Du er bevidst om den vigtige rolle du spiller for opgaveløsningen og i samarbejdet med afdelingens øvrige funktionsledere. Du går foran med en dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesstil og bidrager til at få ting til at lykkes, både internt og på tværs af specialer, fællesskaber og på OUH som helhed.  
 
Du besidder organisatorisk talent og er dermed i stand til at etablere et godt overblik over de forskellige organisatoriske hensyn. Du har fokus på at udvikle effektive arbejdsgange, høj faglighed og kvalitet i løsning af kerneopgaven, herunder sikker drift, standardisering i opgaveløsningen med udgangspunkt i OUH´s værdier med patienten i centrum. 
 
Du er en faglig stærk leder med fokus på at udøve professionel personaleledelse i alle henseender og i forhold til at lede, inddrage og motivere engagerede og dygtige medarbejdere. Du har blik for at skabe målrettet personlig og faglig kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder, med fokus på faglig specialisering og udnyttelse af kompetencer til fordel for opgaveløsningen og patienterne. 
Du har en naturlig og positiv udstråling og din arbejdsform er karakteriseret af fleksibilitet, udadvendthed og åbenhed samt faglig gennemslagskraft, der bidrager til at skabe troværdighed og respekt. 
 
Rammerne for fremtiden 
 
Vores sekretærgruppe består af 19 sekretærer, der varetager mangeartede opgaver.   
En af dine vigtigste roller vil være, at skabe og bibeholde ordnede arbejdsgange til løsning af kerneopgaven. Dette gennem tydelig kommunikation samt en annerkendende tilgang til dine medarbejdere og de forskellige opgaver der løses i vores sekretariat. Samt i tæt samarbejde med afdelingens læger og afdelingssygeplejersker. 
 
Vi ønsker derfor af dig, at du kan: 
 • Skabe og opretholde et fællesskab som grundlag for hverdagens opgaver 
 • Sikre fokus på faglig kvalitet og udvikling 
 • Skabe mulighed for målrettet kompetenceudvikling af den enkelte sekretariatsmedarbejder 
 • Skabe mulighed for fleksibel anvendelse af ressourcer og robusthed i opgaveløsningen 
 • Du kan være med til at bakke op om det videre arbejde med TGK, og se nye muligheder for afdelingens sekretærgruppe  
 
Vi forventer, at du: 
 • Har ledelsesmæssige evner og formår at omsætte disse tydeligt og anerkendende  
 • Ledererfaring fra en lignende stilling- men dette er ikke et ufravigeligt krav 
 • Videreuddannelse i ledelse på diplomniveau eller er parat til at gennemføre dette 
 • Et udpræget organisatorisk talent  
 • Er både analytisk og udviklingsorienteret 
 • Har lyttende og dialogiske evner 
 • Tør være innovativ og inddrage dine medarbejdere i nye løsningsmuligheder 
 • Formår at se muligheder frem for begrænsninger og kan kommunikere disse 
 
Vi kan tilbyde dig: 
 • En engageret medarbejdergruppe. 
 • Et arbejdsmiljø baseret på tillid og respekt 
 • Stort ledelsesmæssigt råderum under ansvar 
 • Tæt samarbejde med afdelingens øvrige funktionsledere 
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling. 
 • Mulighed for at sætte dit eget præg på ledelsen i sekretariatet  
 
Praktiske oplysninger: 
Du kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen for ledende lægesekretær. http://infonet.regionsyddanmark.dk/D4Doc/book/RSDdokument.asp?DokID=140136
Du kan få yderligere information om stillingerne ved at kontakte Oversygeplejerske Louise Vestring på tlf. 21 57 26 46 eller stedfortræder for ledende lægesekretær Tenna Andersen på tlf. 65 41 27 57 
 
Tiltrædelse pr. 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.  
 
Ansøgningsfrist: d. 3. januar 2019. Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag i uge 3, 2019.
 
Stillingen er omfattet af ny Løndannelse, og løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.