Jobbet "Amager Hvidovre Hospital søger fuldtid- og deltidsansatte jordemoderfaglige forløbskoordinatorer til Familieambulatoriet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Fødeafdelingen på AHH er Danmarks største med ca. 7000 fødsler pr. år. Ud af disse visiteres ca. 600-700 gravide kvinder som socialt og psykisk sårbare.  Vi har Regionsfunktion for kvinder med nuværende eller tidligere risikoforbrug af potentielt vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler og endelig gravide kvinder, der lever med HIV. 
 
Vi er en afdeling med fokus på det gode arbejdsmiljø, høj faglighed samt et solidt og systematisk samarbejde med primærsektoren. Vi har fokus på patientoplevet kvalitet og medinddragelse af patienter og pårørende i omsorg og behandling. I den forbindelse vil vi gerne understøtte tilbuddet med metodiske tilgange, der kan medvirke til at sikre tidlig indsats og prænatal tilknytning. 
 
Der søges engagerede jordemødre, som forløbskoordinatorer i graviditeten. I samarbejde med et tværfagligt team, skal den jordemoderfaglige forløbskoordinator være tovholder på og medvirke til at optimere patientforløbene for de psykisk og socialt sårbare kvinder, kvinder med nuværende eller tidligere risikoforbrug af potentielt vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler og endelig gravide kvinder, der lever med HIV. Målet med indsatsen er, at der skabes kontinuitet og sammenhæng under hele patientforløbet på afdelingen. Der tilstræbes et fokus på ressourcetænkning, den tidlige indsats og samarbejdet omkring familien med de øvrige sektorer.  
 
Vi søger både fuldtid-  og deltidsansatte jordemødre. Der er 2 stillinger til besættelse snarest eller pr. 1.  februar 2019. En deltidsstilling er til besættelse pr. 1 april 2019.  
 
Som led i en organisatorisk udvikling er svangreomsorgen for gravide med forløb svarende til omsorgsniveau 3 og 4 knyttet til Familieambulatoriet. Derfor referer den jordemoderfaglige forløbskoordinator til ledelsen i Familieambulatoriet. Arbejdet er et sundhedsfagligt tilbud, som omfatter rådgivning, specialiseret svangre- og barselsomsorg. Endvidere foretages en tværfaglig vurdering af den gravides, barnets og den samlede families behov for behandling, støtte og sociale hjælpeforanstaltninger. 
 
Det daglige arbejde vil foregå i jordemoderkonsultation og i et tværfagligt samarbejde i teams med vores obstetriske læger, speciallæge-konsulent, sundhedsfaglig forløbskoordinator på barselsgangen, psykolog og socialrådgivere tilknyttet afsnittet. Der samarbejdes desuden på tværs af socialsektoren, den primære sundhedssektor og psykiatrien. Vi arbejder klinisk, tværfagligt og tværsektorielt efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
 
Arbejdsopgaver for den jordemoderfaglige forløbskoordinator: 
 • Planlægge og koordinere patientforløb for de psykisk og socialt sårbare gravide ud fra den enkelte patients behov og ønsker, i tæt samarbejde med det øvrige  tværfaglige team 
 • Deltagende i planlægning og afholdelse af netværksmøder 
 • Medvirke til kvalitetsudvikling af pleje og behandling til denne patientgruppe 
 • Initiere udvikling og uddannelse inden for området, internt og eksternt 
 • Udfærdige vejledninger indenfor området 
 
Vi søger en medarbejder der: 
 • Har erfaring med at varetage graviditetsforløb for psykisk og socialt sårbare gravide kvinder 
 • Har erfaring med at varetage graviditetsforløb for kvinder med risikoforbrug af potentielt vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler  
 • Evner at fastholde den faglige vurdering med udgangspunkt i barnets behov og samtidig bevare kontakten, tillidsforholdet og dialogen med gravide  
 • Har relevant efteruddannelse 
 • Kan justere patientforløbende løbende ud fra kompleksiteten 
 • Har lyst til, at engagere sig i den faglige udvikling af disse patientgrupper 
 • Kendskab og lyst til at arbejde med patientforløb på tværs af fag- og sektorgrænser 
 • Har gode samarbejdsevner og kan lide at være en del af et team 
 • Er udadvendt og imødekommende 
 • Kan lide at forandringer er en del af hverdagen 
 
Vi tilbyder:  
 • Mulighed for at være med til at skabe indhold i denne stilling 
 • Et godt og inspirerende arbejdsmiljø 
 • Personlig og faglig udvikling 
 • Tæt tværfaglig teamarbejde 
 • Ekstern Supervision 
 • En udfordrende hverdag 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.   
 
Yderligere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan indhentes hos afsnitsleder i Familieambulatoriet Michelle Skop Kolls, på tlf. 3862 3490 eller på mail til michelle.kolls.01@regionh.dk 
 
Ansøgningsfristen: Tirsdag 18. december 2018 kl. 12.00
 
Ansættelsessamtaler: Afholdes fredag 21. december 2018.