Jobbet "Patientansvarlig koordinator til Center for Kønsidentitetsforhold" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Rigshospitalet/ Juliane Marie Centret  
Center for Kønsidentitetsforhold (CKI)  
 
Til nyetableret Center for Kønsidentitetsforhold søges en patientansvarlig koordinator, som skal varetage visitation og koordinering af patientforløb, og spille en helt central rolle i at sikre gode patientforløb for brugere/patienter henvist til CKI med behov for afklaring eller behandling i forbindelse med kønsidentitetsforhold. Du skal være fagligt stærk med sundhedsfaglig baggrund, fx psykolog, sygeplejerske, læge, og have interesse for og/eller erfaring fra arbejde med patientgruppen, gode kommunikative evner, samt lyst til og talent for at arbejde aktivt med brugerinddragelse.  
 
Center for Kønsidentitet etableres på Rigshospitalet, Gynækologisk Klinik pr. 1. februar 2019. Ambitionen med det nye center er, at skabe velkoordinerede, sammenhængende og gennemskuelige forløb for personer, der søger hjælp i relation til deres kønsidentitet. Centret ledes af overlæge Malene Hilden, Gynækologisk Klinik. Udover den patientansvarlige koordinator og lederen, bemandes centret med en sekretariatsmedarbejder, en datamanager og patientmentorer (tidligere brugere eller forældre der kan støtte nye brugere med erfaringer fra forløb), dertil kommer specialister fra de klinikker, der spiller en rolle i brugernes behandling.  
 
Centret drives i tæt multidisciplinært samarbejde mellem Gynækologisk Klinik, Klinik for Plastikkirurgi og Sexologisk Klinik. Centret starter ud med at tage sig af alle forløb for voksne over 18 år fra februar 2019, og senere er det planen, at børnene og de unge under 18 år også skal have forløb i centret.  
 
Derfor skal du som patientansvarlig koordinator, indgå i og understøtte et tæt og godt teamsamarbejde med de ansatte i centret, såvel som med de klinikere der er et tæt samarbejde med.  
 
Stillingen er 37 t/u og til besættelse d. 1.februar 2019. Stillingen kan eventuelt efter ønske besættes som deltidsstilling, hvis fx to ansøgere vurderes at kunne dele funktionen.  
 
Den patientansvarlige koordinator refererer til lederen af centret og er forankret i Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.  
 
Den patientansvarlige koordinator skal bidrage med løsning af følgende arbejdsopgaver/roller:  
 • Opbygge et veldrevet center med velkoordinerede, sammenhængende og gennemskuelige forløb, og et velfungerende samarbejde med både fagpersoner og brugere
 • Deltage i visitation af henvisninger sammen med lederen af centret
 • Varetage indledende samtale med nyhenviste brugere/familier, samt vejlede og rådgive om de individuelle forløb
 • Sikre at de individuelle forløb tilrettelægges helhedsorienteret og sammenhængende
 • Sikre at den faglige standard er på højde med internationale faglige standarder
 • Være ankerperson i centrets samarbejde med de involverede fagpersoner, brugere og brugerorganisationer både i og udenfor Region Hovedstaden
 • Deltage i arbejdet med at opbygge en database sammen med datamanager og leder af centret
 • Deltage i konferencer og samarbejdsmøder  
Kompetencer og uddannelsesmæssige krav  
 • Du skal have en sundhedsfaglig uddannelse (fx sygeplejerske, læge, psykolog). Din indstilling, personlighed, tidligere erfaring og evne til at samarbejde er det afgørende
 • Du skal have særlig interesse og/eller erfaring indenfor området kønsidentitet, psykiatri eller lignende
 • Du skal have fokus på udvikling og på at inddrage alle faggrupper i centerets fremtidige udvikling
 • Du skal trives med brugerinvolvering og se værdien i et tæt samarbejde med centrets brugere og brugerorganisationer
 • Erfaring med at arbejde med børn og unge  
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af centret, overlæge Malene Hilden på telefon 35 45 82 16 eller på email Malene.Hilden@regionh.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 13. december 2018 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 51 og alternativt uge 1.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.