Jobbet "Bioanalytiker med funktion som faglig koordinator, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Har du en solid faglighed og erfaring inden for kemi- og immunkemi? Har du en god forståelse for vigtigheden af hurtige analysesvar på et akuthospital? Og vil du være med, når vi videreudvikler Klinisk Biokemisk Afdeling og skaber et helt nyt laboratorium på Nyt Hospital Nordsjælland? Vi har en ledig stilling som bioanalytiker med funktion som faglig koordinator til besættelse snarest muligt.

 

Bioanalytiker med funktion som faglig koordinator i Team STAR

Klinisk Biokemisk Afdeling er organiseret i fire team: Team STAR (kemi/immunkemi), Team SKY (hæmatologi), Team Amb/Tech (ambulatorie og Akutafdeling) samt Team Frederikssund. Hvert team har tilknyttet en afdelingsbioanalytiker og 2-3 faglige koordinatorer. Den ledige stilling er i Team STAR. 

 

Team STAR beskæftiger sig bl.a. med koagulation, almen kemi, immunkemi og elektroforese. Vi har et stort automatiseret laboratorium med en analyseproduktion på 10,8 mio. analyser om året – cirka halvdelen kommer fra praktiserende læger

 

Du får medansvar for automatiseringen, kemi-, immunkemi- og koagulationsudstyr samt elektroforese. Du skal bidrage til bl.a. udvikling af nye analyser, flowtræning, optimering af svartider og forskning inden for området.

 

Du skal i samarbejde med det faglige team sikre faglig kvalitet i vores behandling af patienterne. Du skal skrive instrukser (vejledninger) til brug for bioanalytikerne for de udstyr/arbejdsgange, du får ansvar for, samt deltage i kvalitetssikring af analyserne.

 

Du kommer til at arbejdet tæt sammen med de to andre faglige koordinatorer i Team STAR, afdelingsbioanalytikeren, den fagligt ansvarlige overlæge og andre akademikere, og du får medansvar for drift og udvikling i teamet.  

 

Jobbet indebærer perioder med fleksibilitet i arbejdstiden. Dog primært med dagligt arbejde fra 7.30-15.00.

 

Lidt om dig  

Du er uddannet bioanalytiker med autorisation og erfaring inden for klinisk biokemi. Desuden har vi et ønske om, at vores faglige koordinatorer har en faglig diplomuddannelse eller er villig til at tage den.

 

  • Du er ambitiøs, tænker innovativt og vil gerne være med til at præge din egen og afdelingens fremtid.
  • Du har flair for at netværke og bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø.
  • Du kan arbejde struktureret og holde hovedet koldt, også når du sidder med komplekse opgaver.
  • Du er god til at sætte dig ind i og forstå andre faggruppers behov.
  • Du har gennemslagskraft og tager ansvar.  

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

Om Klinisk Biokemisk Afdeling  

Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital er i rivende udvikling med nybyggerier og nytænkning af prøvetagnings- og laboratoriefunktionen.

 

Vi er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger og varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen udfører blodprøvetagning og EKG-optagelser i Akutafdelingen, i ambulatorierne på Nordsjællands Hospital (i Hillerød og Frederikssund), på sengeafdelinger og i Sundhedshuset i Helsingør. Derudover kører vores bioanalytikere ud til patienter i eget hjem og på plejehjem. Desuden betjener Klinisk Biokemisk Afdeling praksissektoren med laboratorieanalyser i hele Nordsjælland.

 

Samlet har vi ca. 888.000 patientkontakter og udfører ca. 10,8 mio. analyser om året i vores laboratorium, der er et af verdens mest automatiserede. Afdelingen er akkrediteret (ISO 15 189) og beskæftiger samlet ca. 135 medarbejdere.

 

Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi.

 

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Bettina Friis Olsen, bettina.friis.olsen.01@regionh.dk / 48 29 71 90.

 

Ansøgningsfristen er søndag den 16. december 2018, og vi forventer at afholde samtaler i uge 51.

 

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her på siden.