Jobbet "Speciallæge til Akutafdelingen, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Vi er blevet opnormeret og søger derfor en engageret og udviklingsorienteret speciallæge til Akutafdelingen på Slagelse Sygehus

Bliver du grebet af at arbejde med hurtig diagnostisk udredning og stabilisering af den akut syge patient? Vil du arbejde i et team-orienteret tværfagligt, dynamisk og fagprofessionelt miljø, hvor kollegaer hjælper hinanden til at sikre patienten det bedste forløb? Så er du den overlæge eller afdelingslæge, som vi har brug for.

En afdeling i udvikling

Akutafdelingen i Slagelse er en topmoderne og innovativ afdeling med engagerede medarbejdere, der er med helt fremme i udviklingen af Fælles Akut Modtagelser i Danmark.

Vi er den største akutafdeling i Region Sjælland, og har mere end 75.000 kontakter årligt. Vi er ca. 250 ansatte, og har 53 akutte sengepladser. Vi udvider vores bagvagtslag og søger en overlæger eller en afdelingslæge med tværfaglig og praktisk erfaring inden for de akutte orienterede specialer. Specialet Akutmedicin er nu en realitet, og derfor søger vi iderig lægekollega med interesse for det akutte område, med lysten til at øge fagligheden i afdelingen i almindelighed og i hverdagen i særdeleshed.

Du har derfor en unik chance for at blive en del af vores multidisciplinære team.

Akutafdelingen har egne læger i tilstedeværelses-bagvagt 24/7/365, og ud over vurdering og stabilisering af de indlagte patienter, har vi også ansvaret for vores egen skadestue. Eventuelle manglende skadestuekompetencer vil vi oplære dig i, før du går i vagt, ligesom manglende viden inden for dele af det akutmedicinske fagområde kan styrkes individuelt efter nærmere aftale. Det faglige niveau lægges af den specialeansvarlige overlæge for skadestueområdet.

Du har flere muligheder

  • Er du speciallæge, og har du lyst til at sadle om, så har du muligheden her. Vi kan nemlig tilbyde dig et 2-årigt fagmodul i akutmedicin
  • Eller måske har du allerede erfaring fra området/fagmodulet og ønsker at videreudvikle dine kompetencer inden for akutmedicinens spændende verden? Dette understøtter vi gerne ved at tilbyde certificering til akutmedicinsk ultralyd, relevante kurser og teamtræning med eksterne undervisere

Vores forventninger

Vi passer godt på hinanden i Akutafdelingen og arbejder hver dag på at sikre den bedst mulige behandling af den akutte patient. Vi ved, at vi er bedst, når tværfagligheden er central. Derfor forventer vi, at du ønsker at være en del af fagligheden og et større fællesskab.

Vi forventer, at du har faglig ildhu og erfaringen til selvstændigt at kunne varetage den akutte patientbehandling og erfaring med at supervisere yngre læger og medicinstuderende.

Du skal kunne lide at overblik og flow er de vigtigste parametre, hvorved du sjældent vil have mulighed for at fordybe dig i den enkelte patient.

Du skal være motiveret, åben, omstillingsparat og god til at samarbejde tværfagligt både i afdelingen, men også med det øvrige akutsygehus.

De generelle funktioner for bagvagtfunktion i akutafdelingen

Overblik i forhold til patienter, der er på vej ind til afdelingen og kunne prioritering

Modtage og foretage den primære akut-vurdering af patienten

Iværksatte relevante undersøgelser, samt initiale (stabiliserende) behandling

Sikre at alle nødvendige tiltag iværksættes for, at stabilisere den akut dårlige patient

Sikre at alle nødvendige faggrupper/specialer er tilstede eller tilkaldes afhængigt af behov (henvisnings / arbejdsdiagnose)

Være Beredskabsleder, såfremt en beredskabssituation opstår eller bliver meldt

Håndtere Crowding i akutafdelingen efter gældende retningslinje

Tage den svære samtale og faciliterer en debriefing (eller defusing)

Gode pendlermuligheder

Med gode togforbindelser til Slagelse station og derefter blot syv minutters gang, befinder du dig i de nye og moderne rammer i Akutafdelingen på Slagelse Sygehus. Der er også gode pendlermuligheder med bil, hvor der kun skal bruges 1 times kørsel fra København til Slagelse sygehus, og parkering er ikke en udfordring.

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, efter aftale med forhandlingsberettiget organisation.

Du bedes motivere din ansøgning og deri forholde dig til de syv lægeroller/kompetenceområder.

Hør mere om os

Hvis du ønsker at høre mere om os eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Funktionschef Hanne Schjøning, +45 24605827, hsni@regionsjaelland.dk

Specialeansvarlig overlæge Michael Dan Arvig, mdar@regionsjaelland.dk

eller 1. reservelæge Søs Wollesen, soewo@regionsjaelland.dk (som er i HU- forløb i akutmedicin i et samarbejde med Skåne)

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave