Jobbet "Ergoterapeut til retspsykiatrisk lukket afsnit SL8, Psykiatrisygehuset Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Vi søger en ergoterapeut til sengeafsnit SL8, Regional Retspsykiatri i Slagelse.

Som ergoterapeut bliver du en del af nomeringen i den miljøterapeutiske pleje med vagter dag/aften og hver 3. weekend.

Vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber trivsel for både patient og personale. Da vores patienter er indlagt gennemsnitlig 5-6 år giver det personalet rig mulighed for at gå i dybden med individuelle pleje- og behandlingsforløb. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang (Opgave Styret), hvor der er fokus på systematik og struktur. Ligeledes er gennemsigtighed og medinddragelse af patienterne og pårørende høj prioriteret. Da vi vægter relationen til vores patienter meget højt har vi derfor også en anerkendende tilgang til misbrugsproblematikker og behandling. Dette går fint i tråd med mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling (MBM), som vi på SL8 er de første i retspsykiatrien til arbejde ud fra.

Vi arbejder med fakta og anvender et grafisk udtryk til underbygningen af behandlingstiltag. Vores patienttilgang, arbejdsform og ledelse er hos os baseret på en grundlæggende ide om, at det vi gør skal skabe værdi for patienterne. Vi har organiseret os i selvkoordinerende teams, der tager beslutninger og koordinerer egne patientforløb. Sammen skaber vi rammerne for en moderne behandling. 

 

Vi søger en ergoterapeut der

 • Er med til at understøtte vores tilgang
 • Er systematisk og målrettet i tilrettelægningen af ergoterapeutisk undersøgelse og interventioner 
 • Har erfaring med at arbejde med psykiatriske patienter 
 • Har erfaring med at arbejde i tværfaglige teams og trives med dette
 • Tydeligt kan bidrage monofagligt i de tværfaglige teams
 • Kan danne sig et godt og grundigt billede af patientens samlede funktionsevne 
 • Har forståelse for det miljøterapeutiske potentiale 
 • Kan anvende AMPS og SI
 • Er kreativ, initiativrig og inspirerende

 

Vi tilbyder

 • Et inkluderende og energisk arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på faglighed og kompetenceudvikling
 • Mulighed for at fremme ergoterapiens rolle i tværfaglige teams rundt om den enkelte patient
 • Deltagelse i supervision og psykofysisk træning 
 • Grundig introduktion til såvel Afdeling for Retspsykiatri som til arbejdet i afsnittet
 • Mulighed for kompetenceudvikling

Afdeling for Retspsykiatri

Retspsykiatrien Region Sjælland består af lukket afsnit SL8 med 14 pladser, tre yderligere lukkede afsnit med hver 12 pladser, Sikringsafdelingen med tre afsnit á 10 pladser samt Retspsykiatrisk Opsøgende Team.

Afdeling for Retspsykiatri modtager patienter, der har en anbringelses-/behandlingsdom, en kendelse om mentalobservation under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.

Tværfaglige teams samarbejder om den enkelte patient. Der lægges vægt på relationsarbejde, hvor patienterne motiveres til aktiv medvirkning i egen behandling og rehabilitering, og vi lægger stor vægt på sikkerhed, både for patienter og personale.

Rammer for stillingen

Stillingen er ledig fra 01.02.19. Stillingen er på 32 eller 37 timer pr. uge

Anciennitet og tidligere ansættelsesforhold vil indgå i en samlet vurdering, men er ikke altafgørende. Vi er fagligt stærke, og kan derfor klæde dig på til opgaven, men vi forventer, at du er bevidst om egne grænser, og at din menneskelige ”rygsæk” er gearet til arbejdet på et intensivafsnit.

I Afdeling for Retspsykiatri er der risiko for fysisk håndtering af patienter, hvilket du skal gøre dig overvejelser om, inden du søger.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen eller lave aftale om et uforpligtende besøg i afsnit SL8, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Henriette ben Hannine, 93 56 68 76 eller koordinator Anni Stanislaw, 93 56 68 62.

For at læse mere om Opgave Styret se vores hjemmeside http://www.opgavestyret.dk/. Desuden har vi en erhvervside på Facebook under Regional afdeling for Retspsykiatri, hvor du kan læse meget mere om afsnittet.

Ansøgningsfrist 28.12.18

Ansættelsessamtaler 03.01.19

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.