Jobbet "Psykolog/specialpsykolog til Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrisygehuset Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Vi søger en psykolog/specialpsykolog til barselsvikariat til sengeafsnit SL11, den Regionale Retspsykiatri i Slagelse, samt en psykolog/specialpsykolog til Retspsykiatrisk Opsøgende Team.

Vi søger motiverede psykologer/specialpsykologer med relevant erfaring til at indgå i arbejdet i et barselsvikariat på et af vore fire retspsykiatriske afsnit, samt til at arbejde i et ambulant fungerende retspsykiatrisk opsøgende team.

Afdeling for Retspsykiatri

Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland, består, udover SL11 med 12 sengepladser og Retspsykiatrisk Opsøgende Team med ca. 90 patienter i ambulant behandling, af 3 lukkede afsnit; SL8 med 14 pladser, SL9 og SL10 med hver 12 pladser. Derudover den højt specialiserede Sikringsafdeling med 3 afsnit á 10 pladser.

Afdelingen har aktuelt 5 psykologstillinger, hvoraf samtlige er besat.

Patienter er indlagt af undersøgelses-, behandlingsmæssige og/eller sikkerhedsmæssige årsager.

Afdeling for Retspsykiatri modtager således patienter, der har en anbringelses-/behandlingsdom, en kendelse om mentalobservation under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.

Afsnit SL11 varetager primært patienter med dom til behandling.

Retspsykiatrisk Opsøgende Team forestår ambulant behandling af personer med psykiatriske særforanstaltninger som har behov for et retspsykiatrisk tværfagligt tilbud.

Mentaliseringsbaseret miljøterapi og varetagelse af sikkerheden er udgangspunkt for den videre udvikling af afsnittet. Teamarbejde skal præges af gensidig respekt, tillid og tolerance.

Særligt vælger afdelingen for Retspsykiatri af uddanne alle læger og psykologer i adaptiv mentaliseringsbaseret integrativ behandling med undervisere direkte fra Anna Freud Centeret i London i februar og marts 2019.

Der lægges vægt på relationsarbejde, hvor patienterne motiveres til aktiv medvirkning i egen behandling og rehabilitering.

Tillige arbejdes der med retspsykologiske kompetencer i tæt samarbejder med Retspsykiatrisk afdeling Sankt Hans, Region Hovedstaden, hvor man vil blive trænet i dette arbejde med erfarne kolleger.

Det er således i spændingsfeltet med både den mentaliserende tilgang til patientpopulationen og med retspsykologisk viden man virker i afsnittet.

Arbejdsopgaver

 • Psykologiske undersøgelser/testninger i forbindelse med diagnostiske udredninger, blandt andet ved mentalobservationer
 • Voldsrisiko-vurderinger
 • Supervisionsopgaver – individuelt og af grupper, samt krisesamtaler i forhold til afsnitspersonalet.
 • Tværfagligt samarbejde
 • Terapeutiske forløb med patienter, som del af den miljøterapeutiske tilnærmelse

Vi tilbyder

 • Mulighed for at bidrage til udvikling og opbygning af retspsykologisk arbejde
 • Mulighed for at arbejde med længerevarende patientforløb
 • Monofaglig supervision med henblik på faglig kompetenceudvikling op til specialistniveau
 • Gode muligheder for efter- og videreuddannelse
 • Nye fysiske rammer
 • En afdeling med faglige ambitioner og hvor sikkerhed vægtes højt
 • Et godt og konstruktivt samarbejde, mono- som tværfagligt

Kvalifikationer

Autoriseret psykolog med erfaring fra retspsykiatri, subsidiært almenpsykiatri.

Ansøgere skal have interesse for og evne til at indgå i det tværfaglige samarbejde såvel internt som i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Der lægges herudover vægt på evne til selvstændighed og ansvarlighed.

Rammer for stillingen

Stillingen på sengeafsnit SL11 er et barselsvikariat på ca. et års ansættelse.

Stillingen i Retspsykiatrisk Opsøgende Team er tidsbegrænset på tre år.

Stillingerne er ledige pr. 01.02.19.

Yderligere oplysninger

I henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger kan afsnitsledelsen kontaktes:

SL11: Afdelingssygeplejerske Søs Arildsø, 93 56 68 89, overlæge Maja Basnov, 93 57 01 38.

Retspsykiatrisk Opsøgende Team: Teamleder Tina Syhler, 93 57 63 95

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende udvidet straffeattest til offentligt brug.

Referencer

Det indgår som en fast procedure inden ansættelse, at der indhentes referencer. Der bedes derfor om oplysning om hvem der kan rettes henvendelse til efter aftale.

Ansøgningsfrist 11.11.18 

Ansættelsessamtaler afholdes formentlig i uge 51

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.