Jobbet "Introduktionsstilling Intern medicin til Klinik Medicin, Hjørring" er udløbet

Region Nordjylland

Klinik Medicin

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
SÅ SKER DET IGEN - vi udbyder introduktionsstillinger i Intern Medicin

Søg en stilling hos os - en klinik som kontinuerligt har fokus på lærings-, uddannelses- og arbejdsmiljøet for vore ansatte.
 
Vi garanterer
  • en varieret hverdag med et kæmpe læringspotentiale
  • du får set patienter med sygdomsproblematikker udgående fra samtlige organsystemer
  • du får udvidet dine medicinske kompetencer og prøvet kræfter med den komplekse medicinske patient helt fra indlæggelse, udredningsforløb, behandling til det efterfølgende ambulante forløb
Hvad kan du forvente?
Vi tilbyder en unik chance for at bygge bro imellem dine erfaringer fra det akutte område i basisuddannelsen til din videre karriere. Vi tilbyder dig et arbejde, der vil give dig kendskab til og erfaring inden for næsten alle intern medicinske specialer. Det vil ruste dig til at kunne træffe et velovervejet specialevalg og være et godt afsæt til fremtidige specialespecifikke stillinger. Uanset om fremtiden for dig er et medicinsk, kirurgisk eller paraklinisk speciale vil en introduktionsstilling hos os give ekstra plus ved kommende ansættelsessamtaler.

Skulle du have ekstra interesse for ét af de medicinske specialer, er der mulighed for individuelle hensyn, så du i dele af din ansættelse vil få mere fast tilknytning til ønskespecialet herunder mulighed for at følge med i specialeambulatorier.

Såvel klinikkens læger som ledelse har fokus på og prioriterer et godt arbejds-, lærings- og uddannelsesmiljø.  Der er morgenundervisning hver dag, og supervisionsmulighederne er lige ved hånden, da der i alle afsnit dagligt er mindst en speciallæge til stede, og ambulatorierne ligger i umiddelbar forlængelse af sengeafsnittene.

Vi tilbyder en travl hverdag med unik mulighed for at opøve kompetencer inden for de 7 lægeroller herunder specifikt.:
  • Teamleder ved rødt medicinsk kald, teamtræning tilbydes fortløbende (samarbejder, leder og medicinsk ekspert)
  • Uddannelsesdage indarbejdes i vagtplanlægning (medicinsk ekspert)
  • Vejlederfunktion for KBU-læge (samarbejder)
  • Gode muligheder for fri til deltagelse i kurser (medicinsk ekspert)
Vi garanterer en vagtplanlægning, der indeholder stuegangsfunktioner, ambulatoriefunktioner samt tager individuelle hensyn i videst muligt omfang. Vi vægter uddannelseshensyn i vagtplanlægningen.

Du kommer til en afdeling, hvor man afvikler fælles morgenkonference på tværs af de medicinske specialer, og hvor de yngre læger kommer rundt til specialerne.

Hvornår?
Stillingerne er ledige til besættelse pr. 1. marts 2019 eller efter aftale. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid (men deltidsansættelse vil også være en mulighed) og efter en introduktionsperiode med deltagelse i 2-skiftet mellemvagtsfunktion (tilstedeværelsesvagt).

Kom og hør nærmere
Har ovenstående fanget din interesse så tøv ikke med at kontakte os - vi står gerne til rådighed for spørgsmål eller eventuelt besøg.