Jobbet "Jordemoder Holstebro" er udløbet

Region Midtjylland

Gyn-obs., Holstebro

Lægårdvej 12, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde på en mindre og helt unik fødeafdeling med optimale muligheder for sammenhængende forløb? Så er det NU, vi samler vores 2 fødesteder i Gødstrup.

Vi tilbyder på vores føde- og barselsafdeling:
•    1 fast stilling som jordemoder i det faste beredskab fra 1/2 2019, 37 timer (eller efter aftale). 

•    1 vikariat i det faste beredskab, 37 timer (eller efter aftale) fra 1/2 2019 til 31/7 2019

Lidt om os
Vi tror på, at kontinuitet og kendthed er vigtige faktorer i forhold til at skabe trygge forløb, og dermed gode fødselsoplevelser og høj kvalitet. Vi er 2 jordemødre i faste vagter ad gangen, sammen med vores 4 kendte jordemoderteams. Vi har knap 600 fødsler årligt, så vi har optimale muligheder for at skabe ro, intimitet, nærvær og kendthed. 
På føde-barselsgangen er ansat jordemødre, som varetager fødsler, assisterer kollegaer til fødsler, passer barselspt. og efterfødselspakker, samt tilser ambulante gravide og fødende. 
Du vil få et fleksibelt arbejdsliv med høj grad af selvstændighed, sammen med en flok dynamiske og engagerede kollegaer, som brænder for at skabe et super godt fødested. 

Faglig og organisatorisk profil
Hospitalsenheden Vest har i dag fødsler på 2 matrikler, nemlig Herning og Holstebro. I 2020 sammenlægges hospitalerne på nyt hospital i Gødstrup, og vi arbejder allerede nu målrettet i forhold til at skabe en optimal fødeafdeling.

Det er vigtigt for os, at vores familier oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder. Vi tilbyder kendt jordemoderordning til knap 50% af alle fødende i Hospitalsenheden Vest, Herning og Holstebro, førstegangsfødende, sårbare familier, gemelli og kvinder med svær fødselsangst prioriteres til kendt ordning. 
Valg af fødested sker på baggrund af patientens ønske og faglige visitations retningslinier. Holstebro varetager alene forventede ukomplicerede fødsler. I Holstebro har vi en speciallæge i tilstedeværelsesvagt. Vi arbejder med fælles faglige instrukser og vi har teamtræning og personale møder på tværs af de to matrikler.
Se funktionsbeskrivelse 

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Vi arbejder målrettet med at udvikle vores organisationsform, så du kan i høj grad være med til at præge udviklingen. Vi håber, at vi får skabt en afdeling med en stærk faglig profil, når fødslerne samles på Gødstrup. 

Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har i afdelingen en uformel tone, og et godt humør. Her er højt til loftet, og vi har brug for alle medarbejders ideer og bidrag. Nøgleord er selvstændigt ansvar, fleksibilitet, og sammenhæng/koordinering i information, pleje og behandling. Et tæt tværfagligt samarbejde, samt tæt samarbejde mellem vores 2 matrikler er udgangspunktet for, at vi kan levere høj kvalitet. Alle læger og jordemødre gennemgår hvert år CTG E-leaning, tværfaglig obligatorisk teamtræning af akutte situationer, samt genoplivning af børn. For at bevare kompetencerne i forhold til bl.a. genoplivning af børn og grad 1 sectio køres endvidere særskilt tværfaglig simulationstræning sammen med anæstesien i Holstebro. Alle jordemødre og læger certificeres i CTG tolkning med projekt ”Sikre fødsler”.

Personprofil
Vi forventer, at du
·    Er faglig dygtig og engageret, og har fokus på at bevare flest muligt fødsler ukomplicerede.
·    Er opdateret både teoretisk og praktisk
·    Vil være en del af en ”bidragskultur, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested
·    Er omstillingsparat, har et åbent sind, og mod og lyst til at prøve en ny organisationsform
·    Er stabil og fleksibel
·    Er positiv og imødekommende med et godt humør
·    Evner nærvær med parrene, og formår at styrke og støtte dem, uden ”at tage over”

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingerne og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte vicechef Iben Lorentzen tlf: 78434710 eller 22740704, eller chefjordemoder Ann Fogsgaard tlf. 30351032.

Ansættelse efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format). 

Ansøgningsfrist:  16/12-2018. 
Ansættelsessamtaler vil finde sted 20/12

stillings og funktionsbekrivelse

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale