Jobbet "Regionslæge til Qasigiannguit, Diskobugten (vikariat)" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

 

Du kan se frem til en spændende hverdag, hvor du møder og behandler patienter med meget forskellige behov. Vi er byens primære sundhedstilbud hvilket afspejles i patientklientellet.

Dine lægefaglige opgaver løses ofte selvstændigt og omfatter hovedsageligt almenmedicinske, herunder almen medicin i ambulatoriet. Her kan også forekomme akutte medicinske opgaver samt stabilisering af kritisk syge patienter, såvel medicinske som kirurgiske med henblik på overflytning til andet behandlingssted i enten Region Disko eller Nuuk. Desuden foregår der ikke fødsler i Qasigiannguit.

Sundhedscenterets funktion på det kirurgiske område er meget begrænset og vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb, hudbiopsier, reponering af luksationer, frakturer og lignende.  Dine sygeplejerskekollegaer varetager mange behandleropgaver.

 

Hvem er vi?

Du vil møde dygtige og engagerede kollegaer, som får ting til at lykkedes. Du bliver del af et lille og velfungerende sundhedscenter, hvor samarbejde på tværs af faggrupper er vigtigt, f.eks. fungerer det lokale personale som tolk ved konsultationer.

Vi vægter fagligheden meget højt og derfor tilbydes også faglig sparring. Du har både mulighed for sparring med dine lægekollegaer på Regionssygehuset i Aasiaat samt på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

 

Hvem er du?

  • Fagligt engageret og effektiv i dit arbejde
  • Åbensindet overfor kulturer og nye arbejdsgange
  • Som person er du ambitiøs, kommunikerende og smilende

 

Qasigiannguit

I Qasigiannguit er havnen byens samlingssted, mens havet er fyldt med sæler, hvaler, arktiske krabber, hellefisk og meget andet. Om sommeren er dagene lange med midnatssol, og du kan sejle, fiske og spotte hvaler. I de kolde vintermåneder lyser den hvide sne og nordlyset landskabet op, ligesom du kan køre hundeslæde og opleve Grønlands smukke natur.

 

Ansættelsesperiode 28. januar 2019 til 4. marts 2019 eller efter aftale

 

Krav til ansættelse

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.dk/Sogjob/opfordret-ansogning?VID=201812557)

Ansøgningsfrist: 19. december 2018

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Niels Steen på tlf. (+299) 89 42 70 eller på e-mail: NIST@PEQQIK.GL.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL.
 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er røgfri arbejdsplads.