Jobbet "Fysioterapeut" er udløbet

Region Nordjylland

Bostedet Brovst

Stationsvej 12, 9460 Brovst

Dit næste skridt
Vi søger en fysioterapeut gerne med erfaring fra psykiatri.

Stillingen er på fuld tid pr. 1. februar 2019 eller efter aftale.
 
Bostedet Brovst fungerer primært efter servicelovens § 107. Der er plads til 20 borgere med svære sindslidelser, samt svære sideproblemer som misbrug, udad reagerende adfærd, sociale problemer, rets foranstaltninger m.v.
Bostedet Brovst har igennem det seneste år gennemgået bygningsmæssige ændringer, hvor der fra den 1. april blev udvidet fra 12 til 20 lejligheder. Ligeledes er der bygget multisal, multibane og fælles faciliteter, som giver mulighed for kreativitet og aktiviteter.
 
Personalet er tværfagligt sammensat med pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysioterapeut. Der er endvidere ansat sekretær, pedel, ernæringsassistent, rengøringspersonale, afdelingsledere og tilbudsleder.
 
Der arbejdes i 12-timers vagter med skiftende arbejdstider.
 
Personalet og borgerne er inddelt i to grupper med hver deres afdelingsleder. Derudover har hver borger et team på 2-3 personaler som sammen tilrettelægger den indsats som skal foregå mens borgeren bor på bostedet. I det daglige samarbejder teamene og grupperne på tværs.
 
Vi arbejder rehabiliterende sammen med borgeren og støtter borgeren i at være chef i eget liv, og til at leve efter den enkeltes opfattelse af livskvalitet.
Der arbejdes endvidere med opkvalificering af individuelle handleplaner, delmål og udarbejdelse af status efter servicelovens bestemmelser.
 
Du skal have lyst og interesse for at arbejde i en professionel struktureret hverdag, hvor det er borgeren, som er i centrum, og hvor det er Specialsektorens og bostedets værdigrundlag, som er fundamentet for arbejdet.
 
Bostedet har i forvejen en fysioterapeut ansat. Vi forventer at du indgår i det daglige arbejde med at støtte borgerne i den plan som er udarbejdet med den enkelte, være med til at udforme rehabiliterende mål og evalueringer, foretage støttende samtaler og indgå i motivationsarbejde. Samtidig forventes det at du har det særlige blik på de fysiske problematikker den enkelte borger han have, samt øje for træning, motion  m.v.
 
Vi søger en fysioterapeut som foruden ovenstående
 • Har lyst til at arbejde med svært sindslidende borgere i den regionale socialpsykiatri
 • Indbyder til et fagligt målrettet og værdibaseret samarbejde, med livskvalitet og udvikling for det enkelte menneske
 • Som kan se værdien i dokumentationsarbejde og som mestrer at formulere sig på skrift
 • Har lyst til at indgå i en tværfaglig personalegruppe og bidrager aktivt til et positivt kollegialt fællesskab
 • Er engageret og motiveret for faglig udvikling og har lyst til at udvikle egne og andres kompetencer.
 • Du skal have kørekort til bil.
  Vi tilbyder
 • Samarbejde med faglige dygtige og engagerede kollegaer
 • En arbejdsplads i omstilling hvor ledelsen er meget modtagelig for nye ideer
 • En arbejdsplads som aktivt arbejder for et godt arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads som vægter faglig udvikling
 • Gode uddannelsesmuligheder
   
  Se mere på www.bostedetbrovst.rn.dk
  Yderligere oplysninger om stillingen, fås ved henvendelse til afdelingsleder Anne Britt Karlsen, tlf. 20 37 02 64 eller afdelingsleder Morten Berg Møller tlf. 20 37 01 39.
   
  Ansøgningsfrist er 16.12.2018
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt 20.12.2018