Jobbet "Reservelæge til Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup er ledig til besættelse pr. 1/2 2019 eller snarest" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Stillingen henvender sig primært til læger, som ønsker oplæring i og erfaring med samtalebehandling – og som enten stiler mod psykiatrisk speciallæge-uddannelse eller ansættelse i almen praksis.  
 
Du vil komme til at arbejde såvel psykoterapeutisk som lægefagligt i et tværfagligt team med tæt samarbejde mellem psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, læger og diætister.  
 
Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser er opdelt i 3 teams med såvel Hovedfunktion, Regionsfunktion som Højt specialiseret funktion. Ambulatoriet modtager personer med moderate til svære spiseforstyrrelser, der vurderes at kunne profitere af ambulant psykoterapi.  
 
Behandlingen er flersporet og omfatter systemisk-narrativ gruppeterapi med diætetisk vejledning, lægesamtaler, pårørendesamtaler og socialfaglig bistand. Vi tilbyder desuden afklarende motivationsterapi, kropsterapi og i mindre omfang individuel og par - og familieterapi.  
 
Dine kompetencer 
 • Lyst til /erfaring med patientarbejde indenfor psykiatrien og meget gerne spiseforstyrrelser 
 • Lyst til /erfaring med psykoterapi.  
 • Fleksibilitet og evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret med lyst til at lære nyt 
 • Gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde i et tværfagligt behandlerteam 
 
Dine arbejdsopgaver 
 • Deltagelse i somatisk og psykiatrisk udredning og visitation af ambulante spiseforstyrrede patienter i samarbejde med overlæger og andre reservelæger i Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser 
 • Psykofarmakologisk behandling 
 • Psykoterapi under supervision 
 • Psykoedukation af patienter og pårørende 
 
Ambulatoriet tilbyder 
 • En spændende innovativ arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder 
 • Mulighed for psykoterapeutisk oplæring 
 • Systematisk supervision af arbejdsopgaverne 
 • Deltagelse i Centrets uddannelsesaktiviteter
 • Mulighed for at deltage i forskningsprojekter, forskningsvejledning mm. 
 
Desuden 
Du skal deltage i fælles lægelige opgaver i vagthold på PCB med max. en ugentlig dag-eller aften/nattevagt.     
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Lægeforeningen. 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om centret på www.psykiatri-stolpegaard.dk og http://www.psykiatri-regionh.dk/pc-ballerup-job 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos  
Afsnitsledende overlæge Mette Waaddegaard. 
Telefon: 38 64 53 50.  
Mail: mette.waaddegaard@regionh.dk 
Eller 
Klinikchef Louise Rasmussen.  
Telefon: 38 64 51 71   
Mail: louise.rasmussen.11@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist: mandag d. 17. november 2018 kl. 12.00 
Ansøgning:  
Motiveret ansøgning med CV indeholdende oplysning om uddannelse, eksamensbevis og evt. andre kvalifikationer stiles til:  
 
Overlæge Mette Waaddegaard 
Psykiatrisk Center Ballerup 
Maglevænget 2 
2750 Ballerup 
 
Ansøgning modtages kun elektronisk via nedenstående link.