Jobbet "Vil du forme fremtidens psykiatriske akutmodtagelse og sikre flow samt varetage akutte ambulante forløb?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt
Så har Psykiatrisk Center Amager brug en afsnitsledende overlæge med start den 1. februar 2019 eller snarest derefter. Stillingen kan også besættes som afdelingslæge uden ledelsesansvar. 
 
Psykiatrisk Center Amagers Akutmodtagelse består af to funktioner – en udkørende og en traditionel modtagelse med skadestue og åbent døgnafsnit. Du vil få klinisk og ledelsesfunktion i begge afsnit. Døgnafsnittet har 10 åbne senge. Der samarbejdes her med intensivt naboafsnit med 12 senge, som ledelsesmæssigt er en del af
Akutmodtagelsen men modtager patienter efter geografi som centerets øvrige intensive afsnit. Du vil ikke have funktion her. Patienter skal færdigbehandles inden for 5 dage i Modtagelsen.  
 
I Akutmodtagelsen er vi en afdelingssygeplejerske, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgiver og lægesekretær. Herudover har flere af forvagterne på centeret fast tilknytning til Modtagelsen som en del af deres uddannelse. Akutmodtagelsen er døgnåben og modtager patienter til indlæggelse fra Amager, Vesterbro og København SV.
 
Den udkørende og akut ambulante funktion varetages af Akut Psykiatrisk Hjælp (APH). APH’s formål er at hjælpe patienterne i deres nærmiljø. APH kontaktes telefonisk og det afklares herefter på baggrund af triage, hvordan patienten evt. skal tilses. Dette kan være i patientens eget hjem eller til en samtale i Modtagelsen på Psykiatrisk Center Amager, hvor teamet har sin base. Patientens netværk og ressourcer i eget miljø kommer på denne måde i højere grad i fokus og ikke kun problemerne, der har ført til behovet for hjælp. Det kan være med til at skabe nye muligheder for behandlingsindsatsen. Ud over den akutte funktion varetages intensive, korterevarende ambulante opgaver med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, facilitere hurtigere udskrivelser og gode udslusningsforløb. APH varetager endvidere ambulant udredning og behandling i en afgrænset periode, fx indtil et ambulant behandlingstilbud er iværksat. 
 
APH samarbejder tæt med Akutmodtagelsen og varetager således ”skrankefunktion”, hvor patienter modtages og triageres i fællesskab. Formålet er at få relevante patienter direkte i APH-forløb. 
 
APH teamet består af en afdelingssygeplejerske, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver og lægesekretær. Forvagterne på centeret dækker dag- og aftenvagter i teamet ugens fem hverdage. Weekend er der ikke akut lægedækning; den varetages i Modtagelsen. 
 
Som afsnitsledende overlæge skal du arbejde tæt sammen med afsnittets anden faste speciallæge med følgende kliniske opgaver: 
• Gennemgange af nye patienter i Modtagelsen og APH i samarbejde med 2-3 yngre læger dagligt 
• Opfølgning på akutte henvendelser (centeret har i gennemsnit 8 indlæggelser i døgnet) 
• Varetage fokuseret udredning, korterevarende behandling og evt. henvisning til andet behandlingstilbud 
• Supervision af forvagters gennemgange, stuegang og ambulante besøg 
• Supervision af studenterhold i dagvagt 
• Supervision af tværfagligt personale 
• Visitation af patienter til udskrivelse, APH eller videre indlæggelse i centeret 
 
De ledelsesmæssige opgaver varetages i samarbejde med to afdelingssygeplejersker – en for Akutmodtagelsen og en for APH: 
• Sikre forankring af forbedringsarbejdet med deltagelse i og afholdelse af ugentlige forbedringsmøder i begge afsnit 
• Samarbejde med afdelingssygeplejerskerne om udvikling af afsnittene 
• Sikre samarbejde med de øvrige døgnafsnit og ambulante enheder 
• Sikre fortsat udvikling af Akutmodtagelsen og samarbejde mellem døgnafsnit og APH 
 
Det tilstræbes også, at du som speciallæge ud over at have arbejdsfunktioner i almenpsykiatrien, vil kunne få tildelt arbejdsopgaver, der giver mening i forhold til særligt interesseområde. 
 
Vi lægger på Psykiatrisk Center Amager vægt på sammenhæng mellem klinikken og forskning, blandt andet gennem et udbygget internt undervisningsprogram. I afsnittet har vi et godt professionelt miljø med erfarne medarbejdere med engagement, humor og god kollegial sparring. Vi kan tilbyde en ansættelse i et dynamisk psykiatrihus, hvor patienten er i centrum, hvor der er et vedvarende ønske om at dygtiggøre sig, og om at forbedre behandlingstilbuddene for patienterne.  
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Der indgår vagtforpligtelse i form af Speciallægevagter i front og/eller døgnbagvagt.
Stillingen er 37 timer ugentligt i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. 
Der indhentes, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til René Sjælland, klinikchef, på mail rene.sjaelland@regionh.dk og tlf. 21 72 95 01 og Boline Baadsgaard, afdelingssygeplejerske i Modtagelsen, på mail boline.baadsgaard@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske i APH Miriam Weiss, på mail miriam.weiss@regionh.dk
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 7. januar 2019. 
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her   
  
Om Psykiatrisk Center Amager: 
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit. 
 
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Botilbudsteam, Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.
 
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier - Klinisk basisuddannelse, speciallæge i almen medicin samt til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer.
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.  
 
Du kan læse mere om centret her