Jobbet "Reservelæger til introduktionsstilling i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital har to ledige stillinger som introduktionslæge i intern medicin til besættelse pr. 1. januar 2019 (stillingsnr. 2000210-01-i-02 og 2000210-01-i-04).
 
Jobbet                
Vi sammensætter med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet for introduktionsuddannelsen i intern medicin en personlig uddannelsesplan til dig. Afdelingen har et tæt uddannelsessamarbejde med de øvrige medicinske afdelinger på hospitalet. Du får en bred intern medicinsk uddannelse.               
 
Afdelingen               
LIA varetager både lunge- og infektionsmedicinske specialepatienter. Afdelingen råder over 3 sengeafsnit, 2 i Hillerød og 1 i Frederikssund samt 1 akutafsnit i Hillerød.           
 
Vagtforhold                
Der vil være ca. 4 vagter pr. måned. Som introduktionslæge vil du indgå i mellemvagtslaget.            
Dit arbejde vil foregå både i Hillerød og Frederikssund.           
 
Vi tilbyder          
  • Vejleder       
  • En spændende og alsidig introduktionsuddannelse i intern medicin i et godt fagligt miljø               
  • Mulighed for at deltage i forskning ved afdelingens forskningsansvarlige overlæge 
Vi forventer               
  • At du er en dedikeret medarbejder               
  • At du bliver afklaret med hvilket speciale du vil uddanne dig indenfor. Vi vil være behjælpelige med din videnskabelige uddannelse    
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingerne er på fuld tid og er til besættelse pr. 1. januar 2019.         
 
Du skal have gennemført den kliniske basisuddannelse og have autorisation som læge i Danmark. Herudover skal du kunne skrive og tale dansk.            
 
Løn- og ansættelsesforhold følger overenskomst for underordnede læger, indgået mellem Yngre læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.               
 
Ansøgningsprocedure                
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Lilian Kolte på tlf. 48 29 37 58 eller mail lilian.kolte@regionh.dk   
 
Du kan læse mere om afdelingen og hospitalet på www.nordsjaellandshospital.dk          
 
Send din ansøgning og CV via linket senest den 17. december 2018 kl. 12.00.