Jobbet "Specialpsykolog til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Viborg." er udløbet

Region Midtjylland

BUC Børnepsykiatrisk ambulatorium Viborg

Søndersøparken 15, 8800 Viborg

Dit næste skridt
BUA Viborg, søger fra 1. januar 2019 eller snarest derefter en specialpsykolog, 37 timer med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, Viborg. Stillingen er fast og aktuelt med funktion i Sengeafsnit 5, Viborg.

BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. De fleste afsnit er beliggende på flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit beliggende i Skejby.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, består af et ambulatorium og et sengeafsnit i både Skejby og Viborg. I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages alene hovedfunktion.

I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved miljøterapi, vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1, er et alment afsnit for skolebørn.
Sengeafsnit 5 i Viborg er et 5-døgnsafsnit med 9 sengepladser, som varetager udredning og behandling af børn i alderen 7-13 år med behov for døgnindlæggelse.


Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.


Vi forventer, at du
 • er uddannet specialpsykolog, med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen for sengeafsnit 5.
 • har lyst til og erfaring med supervisionsopgaver
 • kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
 • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • har et godt overblik og kan trives i en afdeling med stigende flow, spændende men komplicerede patientforløb og mange omstillinger
 • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets udrednings og behandlingstilbud samt tilrettelægge og styre arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse i en tværfaglig medarbejdergruppe
 • gerne har erfaring med projektarbejde

Du kan forvente
 • en fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
 • at skulle indgå i udviklingsprojekter vedrørende døgnafsnittet, hvor vi aktuelt har fokus på overgangen imellem hjemmeliv og indlæggelse og på at udvikle det miljøterapeutiske tilbud under indlæggelsen.
 • at have et tæt samarbejde med det miljøterapeutisk personale i døgnafsnittet samt med behandlerteamet tilknyttet døgnafsnittet
 • at skulle give og modtage supervision
 • at være en del af en mangfoldig personalegruppe med mange fagligheder
 • at være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling
 • gode fysiske rammer med eget kontor, i nyere bygninger, i naturskønt område

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og Ny løn.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske
Kirsten Nøhr Andresen, afdelingssygeplejerske Anne Nemec eller overlæge Merete Juul Sørensen tlf. 7847 3600.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk, hvor du også finder funktionsbeskrivelse.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 16. december 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.