Jobbet "Læger til Akuttelefonen 1813" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Telegrafvej 5, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Kan du se dig selv arbejde med den akutte del af sundhedsvæsenet, hvor det handler om at rådgive regionens borgere telefonisk? Motiveres du af at lytte, skabe tryghed og sikre borgeren den rette hjælp til rette tid? Ønsker du at arbejde i et dynamisk tværfagligt arbejdsmiljø, hvor der hver dag kræves, at du yder dit bedste, til gavn for regionens borgere? Så er du måske vores nye lægekonsulent eller fastansatte læge til Akuttelefonen 1813.    
 
Dine opgaver  
Stillingen er forankret i 1813, og du bliver del af et team af speciallæger, læger i hoveduddannelse og sygeplejersker. Du vil derfor også opleve rig mulighed for sparring med andre læger og sygeplejersker.  
 
På Akuttelefonen 1813 varetager vi en række funktioner. Vi
  • Varetager opkald fra borgerne vedr. akut sygdom og skade  
  • Varetager opkald fra primær sektor og bosteder, herunder iværksætter udredning og behandling sammen med de kommunale akutfunktioner 
  • Varetager hjemmebesøg 
Derudover samarbejder vi meget tæt med 1-1-2 Præhospital Akutmedicin og AMK funktionen, og du vil med ansættelse på Akuttelefonen 1813 blive en del af Danmarks største vagtcentral.  
 
Vi har et veltilrettelagt introduktionsprogram, som samtidig tager højde for din erfaring og kompetencer indenfor telefonvisitation og hjemmebesøg. Har du almen medicinsk baggrund, har du endvidere mulighed for efter gennemførsel af kompetenceudviklingsforløb at varetage funktionen som Rådgivende Læge.  
 
Din profil  
  • Du er speciallæge i almen medicin, intern medicin eller akut medicin eller du er ansat i hoveduddannelsesforløb i almen medicin 
  • Du har interesse for og gerne erfaring med telefonvisitation 
  • Du vil gerne være med til at udvikle Akuttelefonen 1813 og ser et potentiale i at blive en del af Danmarks største vagtcentral 
Som person er du imødekommende og tillidsskabende. Du sikrer, at patienten altid kommer i første række. Du formår at kommunikere klart og professionelt og har en systematisk, struktureret og løsningsorienteret arbejdsform. Du drives af at arbejde i et dynamisk arbejdsmiljø og er i stand til at træffe beslutninger i akutte situationer.   
 
Vores forventninger 
Vi har to ansættelsesformer 
  • Lægekonsulent – du skal som lægekonsulent minimum have 24 timers vagttjeneste pr. måned hvoraf halvdelen skal erlægges i weekender og helligdage samt du som minimum skal have en nattevagt pr. 6 uge. Du bliver ansat som timelønnet. Løn (A-indkomst) og ansættelsesvilkår er fastsat gennem aftale indgået af RLTN med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for timelønnede læger ansat til akuthjælp i Region Hovedstaden.  
  • Fastansættelse – du ansættes som afdelingslæge eller overlæge på et fast timeantal. En væsentlig del af tjenesten vil være aften og weekend, men der vil også være mulighed for vagt i dagtid i hverdagene. 
 
Vi vægter vores faglige miljø og drift højt, hvorfor vi kun tilbyder ansættelse, hvis man kan indfri ovenstående minimumskrav til vagtdeltagelse. Du planlægger selv dine vagter både mht. placering og varighed i tæt samarbejde med vores vagtplanlæggere.  
 
Et arbejde der giver mening, fordi det handler om liv   
Akutberedskabet i Region Hovedstaden har til formål at skabe et sammenhængende akutberedskab for borgerne. Vores opgaver består bl.a. af at modtage opkald til Akuttelefonen 1813 og 1-1-2 og disponere ambulancer og akutlægebiler. Akutberedskabet står også for planlægning og operativ ledelse af regionens tværgående sundhedsberedskab.   
 
Virksomheden har primært til huse i Ballerup, men er geografisk spredt på flere destinationer, hvor bl.a. akutlægebilerne har baser. Dit arbejdssted vil være i Ballerup.  
 
Vi investerer i dig  
Som en del af jobbet vil du blive introduceret til dine kollegaers arbejdsopgaver. Vi vægter tværfagligt samarbejde højt, og vi mener, vi har en arbejdsplads med højt til loftet og en god stemning. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle, der kan se sig i stillingen til at søge.  
 
Yderligere information  
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Enhedschef på Akuttelefonen 1813, Marie Baastrup på tlf.: 22 67 42 99 eller mail marie.baastrup@regionh.dk. Yderligere oplysninger om 1813 og Akutberedskabet kan findes på www.regionh.dk/akutberedskabet. Du er også velkommen til at kontakte os om muligheden for at komme på besøg i vagtcentralen og følge en kollega.   
 
Ansøgningsfrist  
Upload din motiverede ansøgning og CV. Vi indkalder til samtaler løbende.