Jobbet "Introduktionsreservelæge til Patologi " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Ved Patologi, Sygehus Sønderjylland er en et-årig introduktionsstilling ledig fra den 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale. 
Patologi afdelingen er lokaliseret på matriklen i Sønderborg, men vil formentlig i år 2021 flytte til Aabenraa.  
 
Afdelingen har godt 35 ansatte, og personalet består af 7 overlæger, 1 afdelingslæge, 4 uddannelseslæger, bioanalytikere, kapelassistenter samt lægesekretærer. 
 
Patologi varetager alle opgaver indenfor basispatologien på Sygehus Sønderjylland samt folkeundersøgelsen for livmoderhalskræft og tarmkræft. 
 
Afdelingens overlæger er subspecialiseret indenfor: 
• Mammapatologi 
• Gastropatologi 
• Gynækopatologi 
• Øre-næse-halspatologi 
• Uropatologi 
• Lungepatologi 
• Hudpatologi 
• Molekylær patologi 
• Cytologi m. bl.a. væskebaseret gyn- og non-gyn immuncytokemi 
 
Under afdelingen hører et molekylærbiologisk laboratorium, som varetager RNA og DNA undersøgelser i forbindelse med forskellige kræftformer, human papillomvirus infektion samt forskningsopgaver. 
 
Patologi er inde i en rivende udvikling. Der udføres stadig flere molekylærbiologiske udersøgelser mhp. skræddersyet patientbehandling. I øjeblikket arbejdes det også på at gøre patologien digital i region Syddanmark, således at diagnoser fremover vil kunne stilles på digitale billeder i stedet for på glas i mikroskopet. Allerede bruger vi dette princip når vi laver hasteundersøgelse på sentinel nodes. 
 
Patologi er en engageret afdeling med kompetente teams, der ligger vægt på høj faglighed, trivsel og arbejdsmiljø. Som introduktionslæge er hovedarbejdet centreret om udskæring, mikroskopi og obduktioner. Derved vil du opnå en bred basisviden indenfor hele det patologiske område. Undervisning og supervision er en naturlig del af forløbet. Stillingen er vagtfri. 
 
Vi ønsker en kollega, der er stabil, omhyggelig og der med engagement ser en mulighed for at bidrage positivt til hverdagen på afdelingen. 
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Sker i henhold til overenskomst og aftale. På Sygehus Sønderjylland ydes et ikke-pensionsgivende engangsbeløb på 18.000 kr. til yngre læge i introduktionsstilling mhp. fastholdelse, som udbetales efter 12 måneders uafbrudt ansættelse i samme klassificerede introduktionsstilling ved samme sygehus og i samme klassifikations nr.
Ansøgere til stillingen forventes at have gennemført den kliniske basisuddannelse. 
 
Søg Stillingen: 
Der er ansøgningsfrist onsdag den 2. januar 2019. Ansættelsessamtaler foregår fredag den 4. januar 2019. 
Hvis du vil vide mere om Patologi afdelingen og/eller har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddannelsesansvarlig overlæge Eva M. P. Jensen, tlf. 7997 6744 eller e-mail: Eva.jensen@rsyd.dk.