Jobbet "Center for Neurorehabilitering, Filadelfia søger ergoterapeut til barselsvikariat" er udløbet

Region Sjælland

Filadelfia

Kurvej 8, 4293 Dianalund

Dit næste skridt

Stillingen er på 30 timer om ugen, men da vi står overfor en kapacitetsudvidelse i løbet af eftersommeren 2019 kan der blive mulighed for at øge det ugentlige timetal. Vikariatet løber fra den 1. februar 2019 til den 31. oktober 2019.

Center for Neurorehabilitering, Filadelfia (CfN) yder intensiv neurorehabilitering til voksne som har pådraget sig moderate til svære følger efter hovedtraume, apopleksi eller anden form for hjerneskade. Vore 17 døgnklienter er indskrevet 2-5 måneder. Stillingen indgår i husets tværfaglige vagtplan. Der arbejdes fortrinsvis i dagvagt med en weekendvagt hv. 4. uge. Samt en aftenvagt her anden uge.

I CfN følges Anne Fisher’s model OTIPM i den ergoterapeutiske arbejdsproces. Redskaberne COPM, AMPS og A-ONE anvendes målrettet. Arbejdet tilrettelægges tværfagligt i samarbejde med klienten og foregår i funktionelle dagligdags aktiviteter og lystbetonede interesseområder.

Der arbejdes på såvel krops- som aktivitets- og deltagelsesniveau indenfor ICF-rammen. Guidet interaktionsterapi (Affolter-modellen®), Facio-Oral-Trakt-Terapi (F.O.T.T.®), holdnings- og bevægelsesfacilitering (Bobath-koncept) samt Neurodynamisk Mobilisering er vore basale terapeutiske tiltag. Videre rehabiliteringsteorier og -metoder integreres, hvis indikeret.

Vi søger en kollega som:

  • Har ambition om til stadighed at udvikle sig fagligt og personligt
  • Har erfaring med neurorehabilitering eller anden relevant bred klinisk erfaring
  • Er idérig og handlekraftig i forhold til de ofte meget komplekse opgaver som vore klienter udfordrer os med
  • Er åben, fleksibel og engageret, kan prioritere egne opgaver og samtidigt medvirke i et godt fungerende tværfagligt samarbejde
  • Har en positiv indstilling til mennesker med funktionsnedsættelser pga. følger efter en hjerneskade samt et godt humør

I CfN modtager du grundig og målrettet introduktion til specialet. Du har til stadighed muligheder for at videreudvikle dig både fagligt og personligt gennem sparring med meget erfarne fagprofessionelle som medvirker i de tværfaglige teams (neurologer, neuropsykologer, talepædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker/SSA, fysio- og ergoterapeuter). Du får tillige tilbudt at deltage i kurser som afholdes af Filadelfias Udviklings- og Uddannelsesafdeling. Filadelfia er en selvejende non-profit institution, hvorunder CfN hører. Endvidere inviterer CfN- Kurhus regelmæssigt højtkvalificerede eksterne konsulenter til at afholde temadage og yde klinisk supervision.

Yderligere oplysninger eller aftale om et evt. besøg i afdelingen fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Ulla Jensen tlf. 58 27 12 84 eller teamkoordinator /fysioterapeut Heide Hartwig tlf. 58 27 12 65. Læs mere om CfN på hjemmesiden www.filadelfia.dk

Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst med Ergoterapeutforeningen. Stillings- og funktions-beskrivelse kan ses i opslaget på vore hjemmeside.

Vi ser gerne, at du søger online via www.filadelfia.dk.

Ansøgningsfrist er senest den 17. december 2018 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.