Jobbet "Introduktionsstilling i intern medicin, Nefrologisk afdeling, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
- Vi søger en dynamisk reservelæge til en 1-årig introduktionsstilling i intern medicin per 1. februar 2019.  
 
- Vi er en afdeling, der udreder og behandler patienter med akut og kronisk nyresvigt og andre intern medicinske problemstillinger. Vi arbejder på tværs af faggrupper, for en høj faglighed og et godt arbejdsmiljø med fokus på uddannelse, videreudvikling og forskning. 
 
- Vi er ca. 150 medarbejdere inddelt i 3 områder: Et hæmodialyseområde med ca. 200 patienter,  
hvor der er tilknyttet en udefunktion på Hvidovre Hospital med ca. 80 patienter, et sengeafsnit med 22 senge, et ambulatorium med almen nefrologi og peritonealdialysebehandling. 
 
- Vi lægger vægt på at du: 
Indgår i et tværfagligt samarbejde omkring udredning og behandling af afdelingens patienter  
Prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling 
Deltager i undervisning af kolleger, lægestuderende og plejepersonale    
Er åben og imødekommende  
 
Har du lyst og gå-på-mod, er der masser at lære og også mulighed for at deltage i forsknings- og kvalitetsprojekter i afdelingen.  
 
Stillingsbeskrivelse: 
Stillingen er en fuldtidsstilling med ambulatorie, stuegang- og vagtfunktion. Forvagtslaget, som du vil blive en del af, er 2-delt og 7-skiftet. 
Herudover er der i afdelingen bagvagtsfunktion med rådighedsvagt hjemmefra.  
Lægerne i introduktionsstilling er ikke beskæftiget i udefunktionen på Hvidovre Hospital.    
 
 Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomster.  
 
Ansøgning:  
Hvis du vil vide mere om stillings- og funktionsbeskrivelse er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Pernille Mørk Hansen, telefon 38681538. 
 
Oplysninger om Herlev Hospital kan hentes på www.herlevhospital.dk 
 
Ansøgning, CV og autorisationsbevis sendes online via linket her på siden.   
 
Ansøgningen frist d. 17. december kl. 12