Jobbet "Lægesekretær søges til Steno Diabetes Center Aarhus" er udløbet

Region Midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus

Hedeager 3, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Lægesekretær søges til 37 timer om uge pr. 1. februar 2019 eller snarest herefter.
 
Vil du bidrage til diabetesbehandling i verdensklasse – så er det dig, vi søger!
 
Vi søger en erfaren og kompetent lægesekretær, der har lyst til at indgå i vores tværfaglige team og bidrage til effektiv drift og udvikling af de administrative arbejdsgange i opbygningen af en nystartet afdeling. 
 
Afdelingen har midlertidige lokaler på Hedeager lige overfor Aarhus Universitetshospital (AUH)  samt i eksisterende lokaler på AUH, men byggeriet af vores nye lokaler placeret i Forum på AUH forventes at stå færdige i 2022.
 
Opgaver i hovedtræk
Du kommer til at indgå i den daglige drift med særligt fokus på børneområdet og diverse administrative opgaver:
 • modtagelse af børn og unge til ambulant behandling
 • visitation, koordinering og planlægning af det gode patientforløb
 • booking og vedligehold i EPJ
 • patientkontakt via telefon, mail og øvrige receptionsopgaver
 • hjælp til blodprøvetagning og registrering af data inden ambulant besøg
 • opfølgning efter ambulant besøg med booking af det videre patientforløb
 • mundtlig og skriftlig korrespondance
Der udover vil der være generelle administrative opgaver
 • journalskrivning og ydelsesregistrering generelt i afdelingen
 • praktisk og administrativ support i afdelingens projektarbejde
 • mødebooking, kalendervedligehold, tjenestetidsplanlægning
 • regnskabsopgaver, varemodtagelse i ØS og bestilling af varer til klinikken
 • opfølgning på korrekt kodning og fejlregistreringer
 • deltagelse praktisk og administrativt i kursusaktivitet
 • aktiv deltagelse i indførelsen af ny teknologi
 • forefaldende administrative opgaver
Forudsætning for stillingen
 • erfaring, lyst og evner for modtagelse af børn på hospital!
 • uddannet lægesekretær evt. suppleret med kommunomuddannelse 
 • indgående erfaring med Midt EPJ
 • teknisk minded for IT generelt
 • kendskab til BI portalen, Officepakken, RM indkøb og Modul tjenestetid ønskes
 • gerne erfaring med projektarbejde
 • professionel og serviceminded i din tilgang
 • du værdsætter samarbejdet med kolleger højt, har veludbyggede sociale kompetencer og ser værdien i at lykkes som et team
 • arbejder selvstændigt og evner selvledelse
 • positiv drive og lyst til aktivt at deltage i opbygningen af en helt ny afdeling!
 
Du skal forvente høj grad af fleksibilitet i opgaveløsningen. Alle i det administrative team kommer løbende omkring de fleste opgaver, det giver en meget varieret arbejdsdag, samt sikrer overblik for den enkelte og for gruppen.

Ambulatorierne er åbne på hverdage mellem kl. 8 og 16.00, enkelte dage til kl. 19.
Der kan komme enkelte lørdagsvagter om året.
Du bliver en del af et mindre team af sundhedsadministrative medarbejdere og refererer til klinikledelsen på SDCA. Der udover bliver du en del af et super dygtigt tværfagligt team.

Steno Diabetes Center Aarhus
Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er Region Midtjyllands nye specialiserede videns- og kompetencecenter inden for diabetes, og er pr. 1. januar 2018 etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden. Centret er placeret fysisk ved Aarhus Universitetshospital, og har organisatoriske referencer til såvel bestyrelsen for SDCA som til Aarhus Universitetshospital (AUH).
 
SDCA skal varetage den eksisterende ambulante diabetesbehandling af både børn og voksne på AUH samt igangsætte nye supplerende behandlingsaktiviteter, der skal udvikles over de kommende år og tilbydes borgere i hele regionen i et tæt samarbejde med regionshospitalerne.
 
SDCA skal være omdrejningspunktet for samarbejde med alle relevante parter inden for diabetesområdet. Dette gælder både internt på AUH og på tværs af hospitaler og sektorer i regionen.
 
Ud over eksisterende diabetesbehandling, kommer afdelingen til at igangsætte og implementere en stor del supplerende tiltag indenfor diabetesbehandling, der naturligt også skal understøttes af administrative opgaver i samarbejde med relevante klinikere og projektejere.

Du vil møde
Et dynamisk arbejdsmiljø med dygtige kolleger i en afdeling under opbygning og hvor gensidig respekt, tværfaglighed, mod og nysgerrighed i nye måder at løse kerneopgaven på, er grundlaget for den bedste behandling af vores patienter.
 
Kontakt og yderligere information
Har du lyst til at vide mere om jobbet og vores afdeling, er du velkommen til at kontakte:
Mette Q. Holsting, Oversygeplejerske på 2370 6950 eller på metthols@rm.dk

Du kan læse mere om: Opgiv gerne referencer og / eller medsend udtalelser.
Ansættelsessamtaler vil foregå i uge 50, 2018.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.