Jobbet "Psykiatrisk overlæge ved Center for Komplekse Symptomer, Socialmedicinsk Center, Bispebjerg Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ndr. Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt
Vil du være med til at udvikle et nyt center? 
Center for Komplekse Symptomer (CKS) er en selvstændig enhed organiseret under Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital. CKS er en nyoprettet enhed som bl.a. erstatter Liaisonklinikken og Synkopecentret. I centret undersøges og behandles patienter, som har en betydeligt påvirket livskvalitet på grund af komplekse symptomer, der ofte ikke kan forklares i en traditionel medicinsk forståelsesramme. Det kan være symptomer som vedvarende smerter, kronisk træthedssyndrom og dissociative tilstande. Centeret behandler også patienter med sygdomsangst. 
 
Vi er et tværfagligt team af læger (psykiatrisk og somatiske), psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere som arbejder ud fra en bio-psyko-social tilgang. Behandlingen tilrettelægges ud fra den enkelte patients behov og kan bestå af psykoedukation, gruppe- eller individuel psykoterapi, socialfaglig rådgivning, fysioterapi og evt. medicinsk behandling. Psykoterapeutisk arbejdes med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. 
 
Overlægens opgaver er at indgå i udredning af og behandling af henviste patienter.  Overlægen vil således udover at forestå evt. medicinsk behandling også kunne indgå i bl.a. terapiforløb i samarbejde med afdelingens øvrige faglige personale. Derudover vil overlægen skulle varetage eller indgå i afdelingens tværfaglige konferencer. Der vil også være en del undervisnings- og formidlingsopgaver.  
 
Kvalifikationer 
 • Speciallæge i psykiatri gerne med flere års klinisk erfaring 
 • Gerne specialist eller på vej til specialist i psykoterapi. 
 • Klinisk erfaring fra arbejde med patienter med funktionelle lidelser og helbredsangst vil være en fordel 
 • Interesse for og gode evner i forhold til tværfagligt samarbejde. 
 • Forskningserfaring vil være en fordel, men ikke en forudsætning 
Vi leder efter en psykiater, der er god til at kommunikere, ønsker tværfagligt samarbejde og kan rumme, overskue og konkluderer på meget komplekse problemstillinger. Du skal være god til at tage initiativ, være engageret og have en positiv indstilling til CKS’ fremtidige udfordringer og udvikling. 
 
Vi kan tilbyde dig 
 • Et anderledes klinisk arbejde i et nyoprettet center under udvikling.  
 • Tværfagligt samarbejde i et højt fagligt miljø med stort engagement.  
 • En arbejdsplads der prioriterer undervisning, uddannelse og forskning højt 
 • Spændende og afvekslende opgaver, herunder intern og ekstern undervisning  
 • Tværfagligt samarbejde herunder også faglig sparring 
 • Dygtige og engagerede kollegaer 
Ansættelsesforhold 
Stillingen er til besættelse 1. januar 2019 eller snarest derefter. 
Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsprocedure 
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge ved Socialmedicinsk Center Sven Viskum 38 64 98 02 eller mobil 51 71 19 09 eller til psykolog ved CKS Christine Nordentoft 38 66 68 01. 
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgningen vedlagt CV, uddannelsesbevis samt relevante autorisationer sendes online via linket herunder senest torsdag d. 03.01.19
Samtaler forventes afholdt onsdag d. 9. januar og torsdag d. 10.