Jobbet "Stilling som overlæge i almenpsykiatrisk sengeafsnit ved Psykiatrisk afdeling Aabenraa er ledig til besættelse 1. marts 2019 eller efter aftale" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Vi søger en speciallæge, som brænder for akut psykiatri, psykiatrisk differentiel diagnostik, udredning af komplekse kliniske problemstillinger med misbrug og somatisk co morbiditet, samt samarbejde med den ambulante psykiatri, botilbud og misbrugscentre om helhedsorienterede sammenhængende patientforløb.

Og vil du være med til at præge udviklingen i en afdeling hvor faglighed og etik er nøgleord samt være en del af et behandlerteam bestående af positive, fremsynede, engagerede og aktive medarbejdere bør du søge denne stilling.

Om sengeafsnit 62 i Aabenraa

Afsnittet har 15 sengepladser og er et integreret åbent/lukket sengeafsnit med akut modtagefunktion for alle diagnosegrupper med optageområde Sønderborg Kommune.

Afsnittet er det ene ben af et dobbeltafsnit hvor drift og uddannelse af yngre læger fungerer i tæt samarbejde med overlæge i modsatte ben af dobbeltafsnittet.

Mødestrukturer og behandling i afsnittet tager udgangspunkt i tværfaglig klinisk beslutning tagen.

Om stillingen

Som overlæge har du faglig ledelse og ansvar for sengeafsnittets drift og udvikling i samarbejde med funktionsleder med reference til afdelingsledelsen.

Du indgår i tæt samarbejde med lokalpsykiatrien i Sønderborg.

Du har ansvar for undervisning og vejledning af yngre læger i det daglige arbejde.

Du indgår i bagvagtslaget med ca. 3 vagter pr. måned. Vagtbelastningen er begrænset og udenfor tjenestested. Bagvagtsfunktionen varetages alle hverdage indtil kl 14 af overlæge i psykiatrisk FAM.

Du indgår i afdelingens samlede gruppe af overlæger. Vi fokuserer på social kapital og fælles opgaveløsning med stort fokus på supervision af den kommende generation

Om os

Almenpsykiatrisk sengeafsnit 62 i Aabenraa er en del af Psykiatrisk afdeling Aabenraa. Psykiatrien i Aabenraa har

  • Fælles akutmodtagelse og døgnbehandling i Aabenraa

  • Lokalpsykiatrier, beliggende i hhv. Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg

  • OPUS Aabenraa, ældrepsykiatrisk ambulatorium og oligofreni team.

Afdelingen ønsker et stærkt tværfagligt behandlingsmiljø under lægefaglig ledelse, som er nytænkende og ambitiøs i udviklingen af sammenhængende patientforløb. Afdelingen ønsker sikkerhed i højsædet og patienten i centrum. Der arbejdes systematisk med nedbringelse af tvang ud fra analyse af tvangsdata og en målrettet forebyggende indsats på flere niveauer overfor patienter i risiko for bæltefiksering.

Afdelingens miljøterapeutiske fundament er relations behandling både i lokalpsykiatrien og sengepsykiatrien. Personalet uddannes løbende i relations behandling.

Afdelingen prioriterer forskning og der er mulighed tilknytning til Forskningsenheden Psykiatrien i Sygehus Sønderjylland ved professor Elsebeth Stenager. http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm475894

 

Psykiatrisk afdeling Aabenraa er nybygget, i moderne patientvenlige faciliteter med døgnrytmelys, sanserum, motionsrum, sportshal og flotte enestuer med badeværelse.

Psykiatrisk afdeling Aabenraa ligger i tilknytning til det somatiske sygehus i Aabenraa, hvortil der er et tæt samarbejde.

Planer for psykiatrien i Region Syddanmark kan ses på www.regionsyddanmark.dk

Se mere om Aabenraa Kommune Aabenraa

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer.

Aabenraa Sygehus ligger ved motorvejsafkørslen og er nem og hurtig at komme til i bil. Der er gode offentlige transportforbindelser med tog til Rødekro/bus til Aabenraa, samt lufthavn i Sønderborg med forbindelse til Kastrup.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og FAS.

Du kan få yderligere oplysninger hos ledende overlæge Lene Høgh, telefon 51415118, mail lene.hoegh@rsyd.dk

Ansøgningsfristen er mandag d. 14. januar 2019. Du ansøger ved at trykke på knappen ”søg jobbet” uploade ansøgning, CV og uddannelsespapirer.

Vi glæder os til at høre fra dig