Jobbet "Uklassificeret reservelægestilling til Palliativ Enhed" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Ved Hvidovre Hospital, Palliativ Enhed er en stilling som reservelæge (uklassificeret), ledig til besættelse fra 1. februar 2019 eller efter aftale. Stillingen er uden vagtforpligtelse.  
 
Palliativ Enhed udfører lindrende/understøttende behandling af livstruende syge patienter. Dette inkluderer lindring af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter med det formål at forbedre patientens livskvalitet og støtte de pårørende.  
 
Her er muligheden for  
  • superviseret oplæring mhp. at opnå kompetencer indenfor det palliative felt, som griber ind over alle specialer 
  • at have indflydelse på sin egen arbejdsdag 
  • at have et tæt tværfagligt samarbejde i en stor palliativ enhed samlet på en afdeling 
Palliativ Enhed består af et sengeafsnit med 10 senge. Her kan patienterne være indlagt i en kortere periode til lindring af diverse symptomer, hvorefter de udskrives til eget hjem, aflastning eller hospice. Aften/nat og weekend har sengeafsnittet ad hoc lægedækning af medicinsk mellemvagt. Derudover består enheden af en udefunktion, hvor det tværfaglige personale (læger og sygeplejersker samt psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og præst) besøger de til enheden knyttede patienter i deres hjem. Patienterne kan være tilknyttet i måneder til år. 
Der er i alt tilknyttet ca. 140 patienter, og hver patient har en patientansvarlig læge og en kontaktsygeplejerske.  
 
Enheden er lægeligt normeret med 4,5 speciallæger. Lægegruppen arbejder meget tæt sammen, og hver uge er der lægeundervisning samt lægemøde. Herudover er der tværfaglig undervisning en gang om ugen og tværfaglig konference (patientrelateret) en gang om ugen.  
 
Arbejdsgang
Hver morgen er der 20 minutters tværfagligt møde, hvor de indlagte patienter gennemgås, og dagens arbejde i sengeafsnittet og udefunktionen planlægges. Herefter går 2 læger stuegang på egne patienter og ved behov på kollegaers patienter. To gange om ugen er man på ambulant besøg i 2 patienters hjem sammen med sygeplejerske.  
 
En gang om måneden deltager man i supervision ved psykolog. 
 
Vi ønsker at ansætte en læge med minimum 1 års erfaring efter KBU. Praktisk klinisk erfaring inden for det palliative felt er ikke nødvendigt, da der vil være oplæring. 
 
Palliativ Enhed hører administrativt under Lungemedicinsk Sektion i Medicinsk Enhed, men er selvvisiterende og med eget personale. Vi har et tæt fællesskab, men ikke arbejdsdeling med Lungemedicinsk Sektion. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Vil ske på overenskomstmæssige vilkår. 
 
Yderligere oplysninger  
Kan fås hos specialeansvarlig overlæge i lungemedicin Pia Thaning 38 62 05 90 eller afsnitsansvarlig overlæge i Palliativ Enhed Pernille Hertel, telefon 38 62 14 73.  
 
Fremsendelse af ansøgning 
Skal ske online via linket, således at vi har den senest 17.12.18