Jobbet "Sygeplejersker med interesse for psykiatri søges til sengeafsnit S1" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit S1

Brandevej 5, 9220 Aalborg Øst

Dit næste skridt
Sygeplejersker med interesse for Psykiatri
 
Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Afsnit S1 søger to sygeplejersker til fast stilling 37 timer ugentligt i skiftende vagter, primært dag- og aftenvagter. Der kan forekomme 12 timers vagter i weekendvagterne.
 
Afsnit S1 er et sengeafsnit i området for Psykotiske sygdomme primært for voksen fra 30 år med psykosesygdomme
 
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Områderne Akut Psykiatri, Mani og Depression, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. En af klinikkens funktioner har til huse i Brønderslev.
 
Målgruppe:
Målgruppen er patienter fra 30 år med psykotiske sygdomme indlagt til udredning, behandling og sygepleje. Der kan være indlagt yngre ned til 18.år og patienter med misbrug. 
 
Det faglige miljø i Klinik Psykiatri Syd:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i klinikken.
I Klinik Psykiatri Syd arbejdes der med kontaktpersonfunktionen og generelt vægtes tværfagligt samarbejde højt. Vi er midt i en proces, hvor der indføres patientens team med øget fokus på patient og pårørende inddragelse og gode patient forløb. Der arbejdes miljøterapeutisk.
Guidet egen beslutning som metode implementeres i 2019. 
 
Der fokuseres på udviklingen af den psykiatriske sygepleje og i dagligdagen arbejder vi med afprøvning af småscala projekter og inddragelse af patienten i såvel den daglige pleje som i den behandlingsmæssige løsning og plan.
I hele Klinik Psykiatri Syd er der fokus på nedbringelse af tvang og implementering af skærmning som metode.
I afsnit S1 arbejdes der med at skabe et godt miljøterapeutisk klima for patienterne og et udviklende læringsmiljø for personalet. Der er opmærksomhed på ”safeward” beskrivelserne og den kultur, der beskriver hvor der arbejdes hen i mod.
Der er kontinuerlig supervision og undervisning af personalet samt daglig refleksions forum.
 
Klinik Psykiatri Syd tilbyder også:
 • God Introduktion og mentorordning
 • Supervision hver 14.dag, daglig kollegial sparring og undervisning i afsnittet hver 2.torsdag
 • Udviklings- og trivselssamtale med fokus på kompetenceudvikling
 • Godt kollegialt fællesskab
 • Konflikthåndteringskursus samt 2 årlige vedligeholdelsesdage
 • Psykiatri relevante kurser som obligatorisk introduktion til specialet   
 
Afsnit S1 forventer at du:  
 • Er uddannet sygeplejerske og har lyst og interesse i psykiatri
 • Kan arbejde med de psykodynamiske og miljøterapeutiske principper
 • Medvirker til at kvalitetssikre sygeplejen
 • Er iderig, dynamisk og omstillingsparat
 • Kan håndtere en travl hverdag med et varierende flow af patienter
 • Har organisatorisk indsigt i klinikken
 • Har IT kompetencer på bruger niveau
 • Deltager aktivt og prioritere et fagligt og udviklende læringsmiljø samt kan reflektere over egen og kollegaers handlinger i praksis
 • Har sans for prioritering, struktur og koordinering
 • Indstillet på at der kan forekomme 12 timers vagter i weekenderne
 • Har en positiv tilgang til forandringer
 • Kan bidrage til et godt kollegialt fællesskab med fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø
 • Du kan bevare overblikket i akutte og fagligt krævende situationer
 
Du vil desuden få god mulighed for at anvende dine faglige kompetencer, bl.a. i forskellige nøglepersonsfunktioner.
 
I det hele taget er vi meget åbne for, hvad du kan bidrage med. Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere at vide om afsnittet, er du velkommen til at kontakte  konstitueret afsnitsledende sygeplejerske Kate Skjoldborg på mobil 2065 5107.
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Der indhentes straffeattest på alle nyansatte medarbejdere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Ansættelse: 1.februar 2019 eller efter aftale
 
Ansøgningsfrist: 17. december 2018 
Samtalerne afholdes den 19. december om formiddagen
 
Ansøgningen sendes til:
Ansøgning vedlagt relevante bilag bedes sendes via det elektroniske link til højre i stillingsopslaget.