Jobbet "1 års vikariat for ergoterapeut og klinisk underviser til Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 18, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Psykiatrisk Afdeling Odense søger ergoterapeut i vikariat fra 1. februar 2019 til 31. januar 2020, med eventuel mulighed for forlængelse. Stillingen er på 35-37 timer ugentlig. Ergoterapeuten er tilknyttet integreret afsnit P50, skizofreniteamet i den halve stilling og varetager i den anden halve stilling klinisk underviser-funktionen i samarbejde med en anden ergoterapeut.   
 
Om Psykiatrisk Afdeling Odense 
Afdelingen er normeret til 96 døgnpladser og har en stor ambulant funktion beliggende Toldbodhusevej 4. Afdelingen er specialiseret i følgende sektorer: skizofreni, affektive lidelser, personlighedstilstande, intensivpsykiatri, ældrepsykiatri, oligofrenipsykiatri, spiseforstyrrelser, liaisonpsykiatri og akutpsykiatri. 
Psykiatrisk Afdeling i Odense er universitetsafdeling, hvorfor der i afdelingen jævnligt vil være forskningsprojekter, som ansatte skal bidrage til. 
Afdelingen har rygeforbud i arbejdstiden. 
Der er ansat 12 ergoterapeuter i afdelingen, hvoraf 6 arbejder i døgnpsykiatrien og 6 i lokalpsykiatrien. Desuden 2 fysioterapeuter. 
 
Om stillingen 
Arbejdsopgaver som klinisk underviser
Planlægning og koordinering af klinisk undervisningsforløb for ergoterapeutstuderende på 4. og 5. semester i samarbejde med anden klinisk underviser.  
Samarbejde med følgeterapeuter. 
Være eksaminator ved afslutning af semesteret i samarbejde med UCL. 
Deltage i samarbejde og planlægningsmøder på UCL. 
 
Arbejdsopgaver som ergoterapeut på P50 
Primært individuel behandling med fokus på nedbringelse af tvang med fokus på safewards, hvor ergoterapeuten har en særlig rolle i forhold til beroligende metoder, introduktion til sanserum og udarbejdelse af sanseprofiler. Læs mere om safewards her: https://intra.psyk.rsyd.dk/klinik/tvang/Sider/Safewards.aspx 
 
Ergoterapeutiske undersøgelser af aktivitetsproblemer/ ressourcer hverdagen.  
Individuel træning og genoptræning i daglige færdigheder, herunder udarbejdelse af genoptræningsplaner.
Udredning af funktionsniveau og vurdering af støttebehov i hjemmet. 
Kognitiv behandling/eksponering og psykoedukation ved angst. 
 
Der er tale om et selvstændigt job i et travlt miljø med høj grad af tværfaglighed. 
 
Det er vigtigt, at du 
 • Har psykiatrisk erfaring  
 • Har viden om ADL-vurderinger 
 • Har viden om sanseintegration og kendskab til ASP  
 • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner 
 • Kan bidrage med ergoterapeutisk faglighed i tværfaglige sammenhænge 
 • Kan arbejde selvstændigt og beslutningsdygtigt  
 
Det er ønskeligt, at du 
 • Har klinisk vejledermodul  
 • Har kendskab til og erfaring med kognitiv behandling 
 
Vi tilbyder 
 • Et spændende tværfagligt miljø med godt tværfagligt samarbejde 
 • Et afsnit med gode rammer, bl.a. sanserum og motionsredskaber inde og ude 
 • Sidemandsoplæring ved erfaren klinisk underviser 
 • Monofaglig sparring med faggruppe og fagkoordinator 
 • Et afvekslende job  
 • Stor selvstændighed i det daglige arbejde  
 • Supervision og relevant undervisning 
 
Vi bor 
J.B.Winsløwsvej 18, 5000 Odense C. 
 
Hør mere 
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til funktionsleder for socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter Bodil Fauerskov, tlf. 99448911, afdelingssygeplejerske Marit Neve og ergoterapeut Helle Olesen, tlf. 29745806.  
 
Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst og aftalen om lokal løndannelse, hvorfor den endelige lønfastsættelse sker på baggrund af forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.  
Region Syddanmark er én ansættelsesmyndighed. Hvad det betyder for dig kan du læse om her! 
http//www.regionsyddanmark.dk/vm202311
 
 
Ansøgningsfrist den 18. december kl. 12. Ansættelsessamtaler afholdes den 20. og 21. december.