Jobbet "Distriktssygeplejerske ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien" er udløbet

Region Midtjylland

CFS Amb Risskov

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Stillingen er på 37 timer og er ledig til besættelse den 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Vi søger en distriktssygeplejerske til voksenambulatoriet. Sygeplejersken vil indgå i et tværfagligt team, som består af læger, psykologer, diætist, socialrådgiver, fysioterapeut, distriktssygeplejersker samt studerende. Voksenteamet ledes til dagligt af psykolog og afdelingslæge, der refererer til afsnitsledelsen.

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser ambulatorium (PKS-amb) er Århus Universitets Hospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi, og er et afsnit under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midtjylland. PKS-amb varetager den hospitalsbaserede ambulante psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser, uanset alder, i Region Midtjylland. PKS-amb har i Risskov et voksen ambulatorium med daghospital og et børne- og ungeambulatorium. I Herning er der et ambulatorium og et daghospital. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

Opgaverne for distriktssygeplejersken omfatter:
 • Støtte og vejlede patienten til normalisering af spisning og vægt
 • Støtte og styrke patientens sunde side
 • Rådgive og undervise patienter og familier
 • Understøtte symptommestring via eksponering
 • Samarbejde med familie og netværk
 • Deltage i gruppebehandling mhp. symptommestring
 • Undervise og rådgive samarbejdspartnere
 • Varetage praktiske opgaver så som madlavning, indkøb og planlægning sammen med patienterne
 • Sikre hensigtsmæssige overgange mellem indlæggelse og udslusning til anden støtteforanstaltning eller hjemmet.

Vi tilbyder:
 • Et spændende og udfordrende arbejde med engagererede kollegaer i et godt lærings-og arbejdsmiljø
 • Alsidige arbejdsopgaver og stor grad af selvstændighed
 • Kerneopgaver i form af motivationsarbejde og måltidstræning
 • Fri weekends og helligdage
 • Et dynamisk team præget af godt kollegialt sammenhold og høj faglighed
 • Mulighed for faglig udvikling i form af kurser og efteruddannelse og der er løbende team-supervision
 • Der tilbydes et grundigt introduktionsprogram samt mentorordning.

Kvalifikationer hos vores nye sygeplejerske:
 • Autorisation som sygeplejerske
 • Erfaring indenfor børne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri og gerne med spiseforstyrrelser
 • Undervisning- og formidlingserfaring
 • Har lyst til at arbejde gruppeorienteret
 • Selvstændig og initiativrig
 • Evne til at planlægge, prioritere og koordinere arbejdsopgaver
 • Er rolig og stabil med evne til ud- og vedholdenhed
 • Har psykisk robusthed og selvindsigt.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og Ny Løn. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Til stillingen er knyttet funktionstillæg for ambulant hovedfunktion.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard, malene.coulthard@rm.dk, tlf. 2920 8513, eller teamleder Morten Agerbo Bork, 2912 0668  mortbork@rm.dk

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.buc.rm.dk​​  og www.spiseforstyrrelser.net

Ansøgningsfrist: 17. december 2018.
Samtaler finder sted: 21. december 2018

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.  Centeret modtager årligt 4619 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7500 unikke cpr.nr.(2016) Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og ca. 550 medarbejdere.