Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus, Grindsted" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Engparken 1, 7200 Grindsted

Dit næste skridt
Brænder du for den rehabiliterende sygepleje, hvor du indgår i et tværfagligt samarbejde omkring patienter med erhvervet hjerneskade? 
 
Neurorehabiliteringen i Grindsted; SVS, søger 1 Social- og sundhedsassistent til fast stilling snarest muligt. 
 
Neurorehabiliteringen har 26 patienter, der er indlagt til rehabilitering på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Patienterne har brug for en tværfaglig teamindsats, hvor fagligheden og engagementet er i top. Du vil indgå i et af de to tværfaglige teams, der tæller sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger samt logopæder. De tværfaglige teams varetager rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade, hvor faglighed, samarbejde, kommunikation og koordinering går hånd i hånd. 
Vi er en del af SVS og arbejder ud fra strategien (pjece), men sætter vores egne præg på det sammenhængende patientforløb, hvor vi særligt har fokus på patient- og pårørendeinddragelse. 
 
Vi har store ambitioner for Neurorehabiliteringen og er aktiv i forbindelse med forskning indenfor fagområdet. Vi ønsker, at kompetenceudvikle vores personale, hvor der er specialerelateret undervisning med interne og eksterne oplægsholdere. 
 
Social- og sundhedsassistenter varetager rehabiliterende sygepleje hele døgnet Vi har introduceret ”Fundamentals of Care” - en ny sygeplejefaglig referenceramme – i afdelingen og arbejder med at lade den være udgangspunkt for meningsfulde sygeplejefaglige ydelser i vort rehabiliterende arbejde. Hos os får du mulighed for at bidrage med sygepleje fra hele paletten: Varetagelse af den grundlæggende og forebyggende sundheds- og sygepleje samt den specialiserede neurofaglige sygepleje, der imødekommer de behov som patienter med erhvervet hjerneskade måtte have. Du kan evt. se mere her  
 
Vi modtager endvidere elever og studerende fra de respektive faggrupper. 
 
Stillingen er på 32 timer/uge. Vi søger personale til alle vagtlag, men du vil i din ansættelse fortrinsvis skulle tage vagter dag/aften eller dag/nat. Er du specielt interesseret i aftenvagter ser vi også gerne din ansøgning. Weekendarbejde kan påregnes hver 2. eller 3. weekend. 
 
Vi søger en social- og sundhedsassistent, der 
• Har erfaring; gerne indenfor specialet, og modet til at søge nye udfordringer. 
• Har særlig interesse i at arbejde med rehabilitering af patienter med en erhvervet hjerneskade. 
• Har lyst og evner til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient. 
• Vil være med til at udvikle sygeplejen og højne kvaliteten med fokus på patienten. 
• Kan se muligheder, og med fleksibilitet og samarbejdsevner indgå i udviklingen af rehabiliteringsopgaven. 
• Kan indgå konstruktivt i arbejdet med at skabe sammenhængende patientforløb med patienten i centrum. 
 
Vi kan tilbyde 
• Et godt kollegialt arbejdsmiljø både fagligt og socialt, hvor humor er et vigtigt element. 
• En kollegagruppe med faglige ambitioner og visioner indenfor neurorehabilitering . 
• Et miljø i udvikling, hvor arbejdsglæde er i centrum, og hvor vi finder rummelighed og respekt for forskelligheder meget vigtig. 
• En god og solid introduktion til afdelingen og kontinuerlig kvalitetsundervisning, varetaget af de respektive faggrupper. 
• Eventuelt 2-3 dages studieophold på vores Neurologiske afdeling i Esbjerg efter ønske. 
 
Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til afdelingssygeplejerske Bente Grauslund Kjeldsen på telefon 79 18 94 12.  
Du kan også besøge vores hjemmeside: http://svs.dk/nrg  
 
Er du interesseret i at møde sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fra Neurorehabiliteringen, er dette muligt i denne video
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning 
Ansøgningsfrist: 13.1.19 
Samtaler finder sted: 17.1.19