Jobbet "Psykiatrisk center Glostrup søger Sygeplejersker/sosuassistenter til nyåbnet og nyindrettet afsnit for patienter, der er varetægtsfængslet i surrogat" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
Afsnittet er placeret på Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby, og hører under Psykiatrisk Center Glostrup. Afdelingen har regionsfunktion, og modtager således patienter fra hele Region Hovedstaden. 
 
Til denne nye og udfordrende opgave ønsker vi at ansætte personale. Dette både sygeplejersker, sosuassistenter og pædagoger. Erfaring inden for psykiatri/retspsykiatri er en fordel men ikke et krav. 
 
Vil du være med til at styrke og udvikle den sygeplejefaglige indsats til surrogatfængslede patienter? Ønsker du, at gøre en forskel for vores patientgruppe, blandt andet ved at have meningsfulde aktiviteter. 
 
Du vil blive en del af et tværfagligt, engageret team der ønsker høj faglighed, kvalitet og sammenhæng i den indsats vi tilbyder til vores patienter. 
 
Om Psykiatrisk Center Glostrup. 
Vi er et stort psykiatrisk center, der behandler mennesker med mange typer af psykiske sygdomme, som f.eks psykotiske lidelser, depression, angst og personlighedsforstyrrelser. Vi har 14 døgnafsnit og en række ambulante enheder og ca 800 ansatte. Centret er midt i en udviklingsproces, hvor vi arbejder med øget patient- og pårørendeinvolvering og sammenhængende patientforløb. Vi har høje faglige ambitioner inden for en recovery-orienteret behandling, sygepleje og rehabilitering. 
 
Psykiatrisk Center Glostrup er uddannelsessted og har elever og studerende kontinuerligt. 
 
Om afsnittet. 
Afsnittet har en udredende funktion med 11 sengepladser, der modtager og behandler patienter som er varetægtsfængslet i surrogat - afdelingen modtager primært patienter fra Vestre fængsel. Afsnittet er den eneste af sin slags i Region Hovedstaden. 
 
Patienterne har ud over deres juridiske status ofte en alvorlig sindslidelse, adfærdsmæssige problemer og misbrug. 
 • Vi har en stor opgave i at vurdere, udrede og behandle denne patientgruppe på bedste vis og ikke mindst, at udnytte deres tid som varetægtsfængslet på afdelingen til at arbejde målrettet og konstruktivt med deres problematikker. Disse problematikker kan omhandle alt fra medicin, kost, motion, rygestop samt adfærd. 
 • Vi modtager patienter til mentalobservation, hvilket er en stor tværfaglig opgave, der kræver en høj faglighed og viden. 
 • Vi arbejder med en psykiatrisk sygepleje, der som udgangspunkt inddrager patienten i planlægning af sygepleje og behandling. Sygeplejen sker under hensyn til de rammer og vilkår, som følger de retslige forhold. 
 • Vi lægger meget stor vægt på aktiviteter i afsnittet, vi tilbyder fysisk træning, både individuelt og i grupper. Ugentlig madlavning sammen med patienterne, filmaftener, kreativ gruppe med tegning og maling og meget andet som løbende justeres efter patientsammensætningen og deres individuelle behov og ønsker. 
 • Vi har til dette formål ansat en aktivitetsmedarbejder, men vi ønsker personale der har lyst til at hoppe i træningstøjet og være en aktiv del af aktiviteterne. 
 
Vi kan tilbyde. 
 • Faglig sparring i form af undervisning og supervision. Stor fokus på sikkerhed i afsnittet. Vi har to vedligeholdelsesinstruktører i afsnittet. 
 • At være med til at udvikle vores sygepleje, vi er netop overgået til kontaktperson teams for at styrke den faglige indsats mellem vagtlagene. 
 • Psykofysisk træning og voldsforebyggelse/deeskalering som er en del af strategien for nedbringelse af tvang. 
 • En blandet og engageret personalegruppe, der spænder vidt i i uddannelse og erfaring fra psykiatrien. 

Blandede vagter på 32-37 timer pr uge med vagt hver anden weekend. 

Vi ønsker. 
 • Medarbejdere med lyst til at deltage i alle slags aktiviteter med patienterne incl de fysiske. En der gerne må tænke kreativt sammen med patienterne og som lytter til patienternes behov og ønsker. 
 • Høj faglighed og interesse indenfor retspsykiatri. 
 • Medarbejdere der vil være en del af udviklingen af den nye funktion, og være med til lave et godt arbejdsmiljø på afsnittet. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig, du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Line Berg eller assisterende afdelingssygeplejerske Sara Rajvinder på telefon 38645800. 
 
Ansøgningsfrist d.9/1-2019 kl. 12.00 
Der afholdes ansættelsessamtaler løbende. 
 
Du kan læse mere om, hvordan det er at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her