Jobbet "Lægesekretær/Sundhedsservicesekretær til Distriktspsykiatrisk Center, Gl. Kongevej" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gl. Kongevej 33, 1610 København V

Dit næste skridt
Psykiatrisk Center Amager søger en lægesekretær eller en sundhedsservicesekretær til at varetage vores reception på matriklen Gl. Kongevej.  Det er et vikariat på et halvt år og med start snarest og ugentligt timeantal på 35-37.  
 
Distriktspsykiatrisk Center Gl. Kongevej er en del af Psykiatrisk Center Amager og har adresse på Gl. Kongevej 33, 1610 København V, tæt på offentlig transport.  
Vi deler adresse med Psykiatrisk Center Glostrups distriktspsykiatriske center. Vi tager imod patienter med alle psykiatriske diagnoser. Udover 3 sekretærer består ambulatoriet af en tværfaglig gruppe af behandlere med læger, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter og sygeplejersker.  
Psykiatrisk Center Amager er fordelt på 3 matrikler. På centeret er vi i alt 25 sekretærer og derudover 1-2 elever ad gangen. Vi udvikler os i takt med de nye opgaver der kommer i vores fag. Vi er gode kollegaer, der hjælper hinanden på kryds og tværs.
 
Vi tilbyder: 
 • En fleksibel hverdag, hvor din primære rolle er at tage imod patienter og telefonbetjening, åbne og fordele post samt modtagelse af varer i vores reception 4 timer dagligt.  
 • Enkelte arbejdsopgaver for Gadeplansteamet, hvor du får lov at arbejde med at oprette patienter, afslutte patienter, oprette erstatnings-cpr., følge op på behandlingsgaranti og opstarte forløb.  
 • Kvalitetssikring i forhold til korrekt registrering via arbejdslister i Sundhedsplatformen  
 • Skanne relevant materiale ind herunder samtykkeerklæringer og pårørendeskemaer som endvidere skal indtastes i SP. 
 • Oplæring i de forskellige arbejdsgange her på stedet 
 • Engagerede kollegaer, der hjælper hinanden   
 • Et ambulatorie med stærkt tværfagligt samarbejde  
 • Et uformelt miljø  
 • Mulighed for deltagelse af månedlige sekretærmøder  
 • Lægesekretærfaglige workshops ad hoc  
Vi har brug for en lægesekretær/sundhedsservicesekretær der:  
 • Har et godt kendskab til Sundhedsplatformen, men dette er ikke en forudsætning 
 • Har erfaring med patientkontakt, gerne fra psykiatrien  
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og effektivt og tage aktiv del i egen faglig udvikling  
 • Udviser fleksibilitet  
 • Er smilende og imødekommende  
Da der er tale om et ambulatorie, vil der være en del kontakt med patienter, pårørende, myndigheder og behandlerteam, både via telefon og personligt fremmøde. Dette stiller krav om at du er imødekommende, respektfuld og parat til at yde en god og professionel service.
 
Ansættelsesvilkår:
Stillingen er på 35-37 t/uge med mødetid i tidsrummet 8:00-15.30, fredag 8:00-15:00. Lønforhold er efter gældende overenskomst og efter principper om ny løn.
Du kan tage kontakt til din TR, Heidi Kongebro Nielsen, telefon 38641641 eller mail: heidi.kongebro.nielsen@regionh.dk
 
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.
 
Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her 
 
Ansøgningsprocedure:
Ansøgningsfrist den 17.12.2018 kl. 12.00, - Samtaler forventes afholdt i starten af januar.
 
Din motiverede ansøgning skal fremsendes direkte via linket i dette stillingsopslag. Husk at medsende cv og uddannelsesbevis. Der vil ved samtalen blive bedt om referencer.
 
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Liselotte Larsen via mail: liselotte.larsen@regionh.dk eller på tlf. 2013 6322 
 
Om Psykiatrisk Center Amager:  
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om  
yderligere befolkningstilvækst. Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fire intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.  
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.  
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.  
 
Du kan læse mere om centret her