Jobbet "Introduktionsstilling i intern medicin ved Medicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Hobro" er udløbet

Region Nordjylland

Medicinske Sygdomme: Læger, Hobro

Stolbjergvej 8, 9500 Hobro

Dit næste skridt
Introduktionsstilling i intern medicin ved Medicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Hobro
 
Der opslåes hermed en stilling som 1-årig introduktionsreservelæge, stillingsnummer 8001-59-01-i-01, i intern medicin ved Medicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital, Hobro, til besættelse pr. 1 marts 2019.
 
Medicinsk afdeling i Hobro er en af de få tilbageværende brede medicinske afdelinger, der modtager akutte selekterede patienter i vores AMA.
Afdelingen har speciallæger ansat med speciale indenfor kardiologi, nefrologi, endokrinologi, geriatri, lungemedicin, gastroenterologi og akut medicin.
Vi kan derfor tilbyde en meget bred intern medicinsk basisuddannelse, med mulighed for fokuseret ophold ved specialafdelingerne, Aalborg Universitetshospital.
 
Organisering
Medicinsk afdeling i Hobro er en del af Aalborg Universitetshospital. Ledelsesmæssigt hører afdelingen under Klinik Medicin og Akut.
 
Generelt om afdelingen
Afdelingen modtager visiterede intern medicinske patienter efter henvisning fra egen læge/vagtlæge. Afdelingen modtager ikke uvisiterede akutte patienter (112 opkald).
Vores optageområde er fælles med Aalborg Universitetshospital; vi forventer dog, at de visiterede patienter fortrinsvis er fra lokalområdet.
Visitationen af de intern medicinske patienter varetages af den fælles visitation AMK.  
 
Alle akutte indlæggelser foregår via Akut Modtage Afsnit (AMA) i Hobro, der rummer 19 enestuer. AMA drives efter samme principper som de øvrige Fælles Akut Modtagelser i Region Nordjylland, og er udstyret med det mest moderne overvågningsudstyr og elektroniske tavler til planlægning af logistikken i afsnittet.

Medicinsk afdeling i Hobro består af i alt 59 sengepladser fordelt på AMA med 19 sengepladser, M1 med 20 sengepladser, her modtages intern medicinske patienter samt kardiologiske patienter, og M3 med 20 sengepladser, her modtages patienter til rehabilitering.

Vi har et medicinsk ambulatorium, der omfatter:
  • Lungemedicinsk ambulatorium
  • Blodtryksklinik
  • Polyfarmaci ambulatorium
  • Endokrinologisk ambulatorium - primært thyroidea patienter
  • Subakut ambulatorium, hvor akutte patienter via AMK kan omvisiteres til dagpatienter, så de kommer i ambulatoriet førstkommende hverdag
  • Reservelægeambulatorium, der kører i parallelspor med speciallæge for at sikre god mulighed for supervision
 
Derudover har vi et Kardiologisk ambulatorium, AFLI-klinik, Hjertesvigtsklinik og Hjerterehabilitering.
 
Lægestaben
Lægestaben ved de medicinske funktioner i Hobro består udover ledende overlæge af 10 overlæger, 2 afdelingslæger samt læger i uddannelsesforløb (2 introduktionsstillinger i intern medicin og 16 blokstillinger i almen medicin).

Arbejdstilrettelæggelse
Der er 2 vagtlagt ved det medicinske område i Hobro. En forvagt, der er to-delt og 9-skiftet og en bagvagt, der har døgnvagt og tilstedeværelsesvagt.
Lægerne i introduktionsstilling i intern medicin deltager i forvagtsfunktionen i Hobro.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Dorte Jensen på telefon 97 65 25 83, eller til ledende overlæge Dorthe Mørck Mortensen på telefon 97 65 25 85 eller mail dmm@rn.dk.
 
Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
For yderligere oplysninger henvises til sygehusets hjemmeside www.aalborguh.rn.dk.
Region Nordjylland er ansættelsesmyndighed.
Du kan læse mere på Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk.