Jobbet "Røntgen og Skanning afsnit 1-2-3, Aarhus Universitetshospital søger Radiografer" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt

Vi har ledige radiografstillinger til besættelse fra den 1. marts 2019 eller efter aftale. Der er tale om både faste stillinger- og 1 års-vikariat. Stillingerne er på 37 timer pr. uge med deltagelse i vagttjeneste efter endt oplæring.

Vi søger radiografer, der arbejder selvstændigt med de radiograffaglige opgaver, og som har lyst til at bidrage aktivt til vores forbedringskultur og sætter pris på indflydelse, fleksibilitet og udvikling. Du skal desuden trives med at arbejde i mindre teams med højtspecialiserede kolleger, som arbejder med høj faglig kvalitet, i et tæt samarbejde med afsnittets øvrige faggrupper.

De ledige radiografstillinger er i følgende afsnit:
 
Afsnit 1-2
Afsnit 1 varetager hovedsageligt radiologisk diagnostik og behandling af de akutte patienter til udredning og evt. indlæggelse via egen læge, lægevagten, skadestuen, traume, psykiatrisk skadestue. Afsnit 2 varetager primært indlagte og ambulante patienter fra Afdelingen Diabetes og Hormonsygdomme og Afdelingen for Ældresygdomme, samt patienter henvist fra egen læge.  

Afsnit 3
Afsnittet varetager hovedsageligt radiologisk diagnostik og behandling af både indlagte og ambulante patienter fra Ortopædkirurgisk Afdeling.


I dag er Røntgen og Skanning geografisk beliggende på to matrikler i Aarhus. Fremtidigt vil Røntgen og Skanning bestå af 8 afsnit, placeret i den Nord-, Øst- og Sydlige del på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby. Til marts 2019 vil den sidste udflytning af de radiologiske specialer til Skejby finde sted.
 
Vores vision er at tilhøre eliten for radiologiske ydelser på et universitetshospital, og vi ønsker at være patienternes og de fagprofessionelles sikre valg. Radiograffaglig udvikling og kvalitetssikring vil indgå, som en naturlig del af din hverdag på afdelingen.
 
Vi har et veltilrettelagt, individuelt introduktions-/oplæringsprogram. 
Vi er uddannelsessted for radiografstuderende fra University College Nordjylland UCN og har studerende i alle de kliniske uddannelsesforløb.

Vi tilbyder
 • varierende arbejdsopgaver
 • en afdeling med fokus på høj kvalitet i det gode patientforløb
 • positive, humoristiske og imødekommende kolleger
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • kompetenceudvikling ud fra Social, Organisatorisk, Læring og Faglig kompetence
 • fleksibilitet i forbindelse med planlægning af vagt/ferie.
Vi forventer af dig
 • dansk autorisation som radiograf
 • lyst og interesse for faglig og personlig udvikling
 • højt fagligt engagement med fokus på kvalitet og det gode patientforløb
 • fleksibilitet og et positivt livssyn
 • selvstændighed og ansvarlighed
 • at du trives med et til tider højt arbejdstempo
 • at du deltager i uddannelsen af studerende


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Afdelingsradiograf Charlotte Weigand charweig@rm.dk
Tillidsrepræsentant for radiograferne Jørn Salte joersalt@rm.dk
 
Ansøgningsfrist den 2. januar 2019. Samtaler afholdes i uge 2 og 3

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen. 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.