Jobbet "Lægesekretær til Akutmodtagelsen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Du er uddannet lægesekretær og vil gerne være en del af en afdeling med særlig fokus på tværfaglighed, organisationsudvikling og med fokus på lægesekretærernes vigtige rolle i patientforløbet samt patientflowet i en travl og varieret hverdag i Akutmodtagelsens skadeafsnit på Bispebjerg Hospital.
 
Lægesekretærerne synes, det er spændende og attraktivt at arbejde i Akutmodtagelsen fordi: 
 • Vi har fleksible arbejdstider og dermed anderledes frihed 
 • Dagene er uforudsigelige, og der er variation i dit arbejde som lægesekretær 
 • Mulighed for indflydelse på planlægning af arbejdstid 
 • Gode mono- og tværfaglige kollegaer og et socialt fællesskab 
 • Vekslende funktioner fra vagt til vagt 
 • Faglig og personlig udvikling gennem arbejdet 
 • Mulighed for indsigt i mange forskellige specialer 
 
Arbejdsopgaverne i Akutmodtagelsen består bl.a. i 
 • Receptionssekretær i skadestuen, der sammen med sygeplejerskerne tager imod alle patienter til skadestue og lægevagten 
 • Registrering og bestilling af prøver og undersøgelser 
 • Akutfunktion: Traumesekretær i samarbejde i teams ved traume-og akutkald 
 • Direkte diktering af skadestuepatienter 
 • Kvalitetssikring af arbejdslister 
 • Mulighed for oplæring i CVI funktion 
Lægesekretærerne har vekslende vagter og funktioner, da vi har gode erfaringer med vekslende arbejdsopgaver, som øger kompetencerne hos den enkelte lægesekretær og dermed de samlede kompetencer i afdelingen, og det gør det også mindre sårbart i forhold til vagtplanlægningen.  
 
Du har lyst og evnen til at deltage aktivt i afdelingens forandrings- og udviklingsprocesser og tager medansvar for egen faglige og personlige udvikling. 
 
Du skal have en høj arbejdsmoral, kunne mestre forstyrrelser og fungere godt i det tværfaglige samarbejde.
 
Primære arbejdsområder er sekretariat, behandlingsstuer, reception og eventuelt CVI.  
 
Du kommer til at samarbejde med de øvrige 30 faglig velfunderede, ansvarsbevidste og engagerede lægesekretærer i skadeafsnittet, og vi forventer, at du bidrager positivt til sekretærteamet i afdelingen.  
 
Vi arbejder i Min Tid med hensyn til vagtplanlægningen, hvilket betyder, du har mulighed for at se din vagtplan, ferie, afspadsering osv. på din telefon.  
 
Ansøgningsfrist og ansættelsesvilkår 
 
Du skal være uddannet lægesekretær for at komme i betragtning til stillingen. 
 
Stillingen er til besættelse pr. 01.02.2019 eller efter aftale og er som udgangspunkt på 32 timer.  
 
Arbejdstiden er 3 hold skift med fordeling af dagvagter, aftenvagter og nattevagter, men det er muligt at stillingen kan være fast nattevagt efter aftale.  
 
Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. 
 
 
Der afholdes løbende ansættelsessamtaler, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 14.01.2019 kl. 12.00. 
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Yderligere oplysninger 
 
Hvis du vil vide mere om os kan du læse på vores hjemmeside:  
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/akutmodtagelse/Sider/default.aspx 
 
Ønsker du flere oplysninger eller ønsker du at besøge Akutmodtagelsen?  
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller du har lyst til en uforpligtigende rundvisning, er du velkommen til at kontakte: 
Camilla Tranberg, ledende lægesekretær, tlf. 24 64 03 38 camilla.dorte.joost.tranberg@regionh.dk 
 
Du kan få tilsendt stillingsbeskrivelsen ved henvendelse: 
Gitte Leonhardt Larsen, afdelingsledelsessekretær, tlf. 51 53 79 39 eller på e-mail: gitte.leonhardt.larsen@regionh.dk