Jobbet "Regionssygehuset i Qaqortoq søger sygeplejerske til fast stilling, Sydgrønland" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Vi søger en sygeplejerske til vores sengeafdeling gerne i en fast stilling, men også med mulighed for et vikariat. Stillingen ønskes besat 1. juni 2019.

Regionssygehuset i Qaqortoq har plads til 18 patienter. Vi er modtager afdeling for indlæggelser fra byens borgere. Intensive patienter overflyttes så snart det er muligt til landshospitalet. Vi har et blandet patientklientel: nybagte mødre, psykiatriske, kirurgiske, medicinske og akutte patienter.

Én gang ugentligt er der en operationsdag, men der foregår ikke store operationer.

Til regionssygehuset, er der tilknyttet 7 bygder, hvorfra regionssygehuset også modtager patienter.

 

Vores forventninger til dig

·         At du har mindst et par års erfaring

·         At du kan lide at arbejde alsidigt og selvstændigt

·         At du er åben og fleksibel

 

Vi vil tilbyde dig

·         En god introduktion

·         Et lille sygehus, med et godt tværfagligt samarbejde hvor vi hjælper hinanden

·         God mulighed for at arbejde med hele patientens situation

 

Arbejdstidsnormen i Grønland er på 40 timer ugentligt inkl. weekendvagter hver anden uge og primært i dag og aftenvagter

Læs mere om byen på www.kujalleq.gl

Krav til ansættelse

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201812561

Ansøgningsfrist: d. 24. januar 2018

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved koordinerende afdelingssygeplejerske Marina W. Nielsen via e-mail: mawn@peqqik.gl eller telefon + 299 64 22 11 efter kl. 13 dansk tid – alternativt ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen via mail: ikc@peqqik.gl tlf. 00299 64 22 11 efter klokken 13 dansk tid

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller e-mail INGO@PEQQIK.GL

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.