Jobbet "Social- og sundhedsassistent søges til Geriatrisk Sengeafsnit i Glostrup " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Dygtig social- og sundhedsassistent gerne med geriatrisk erfaring eller interesse for geriatri søges.
 
Vi er et spændende og travlt geriatrisk sengeafsnit. Vi varetager behandlingen af den ældre medicinske patient med flere diagnoser. Fokus er på genoptræning og rehabilitering samt behandling af den akutte sygdom, som er årsag til indlæggelsen. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde med terapeuter, pårørende og primær sektor. 
 
Du skal trives med, at tingene til tider kan gå stærkt, og du skal kunne lide at arbejde i et til tider travlt men spændende miljø, hvor du ofte har mange bolde i luften. 
 
Vores personalegruppe
Vores dygtige assistentgruppe er alle erfarne social- og sundhedsassistenter med en meget stor faglighed og en stor passion for geriatri. De har alle været her i mange år, og har deraf oparbejdet mange udvidede kompetencer. 
 
Afsnittets sygeplejersker er både novicer og erfarne sygeplejersker, fælles er et ønske om et godt patientforløb for den geriatriske patient. 
 
Afdelingen uddanner sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, og har et velfungerende studiemiljø, med et engageret vejlederteam, som du også har mulighed for at blive en del af. 
 
Fælles for os alle er et stort fagligt som socialt engagement, interesse for geriatrisk sygepleje og et ønske om, at vores patienter får den bedst mulige pleje og behandling hos os.  
 
Vores ønsker til en kommende kollega
Vi værdsætter at yde sygepleje på et højt fagligt niveau, og derfor er det vigtigt, at du kan se dig selv i et afsnit hvor vi i fællesskab kan løfte denne opgave. Vi har et godt arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde, som vi værner om. Derfor er det vigtigt for os med en respektfuld og imødekommende omgangstone, fleksibilitet og vilje til udvikling og ikke mindst en god portion humor. Vi beskæftiger os med den ældre patient, og dermed er det et krav, at man også kan samarbejde med den demente og delirøse patient. 
 
Vi forventer, at du kan svare ja til følgende
 • Er uddannet social- og sundhedsassistent med erfaring fra tidligere hospitalsansættelse.
 • Kan yde sygepleje på et højt niveau, og er i stand til at yde omsorg til den ældre medicinske patient og dennes pårørende.
 • Kan bevare overblikket og er i stand til at prioritere dine opgaver – også når det går stærkt, og der skal holdes mange bolde i luften. 
 • Søger sparring når du har behov for det. 
 • Bidrager med en positiv og initiativrig tilgang til sygeplejen og dens udvikling.
 • Prioriterer det gode samarbejde og et godt arbejdsmiljø.
 • Er indstillet på at arbejde hver 2 weekend, og at du kan deltage i dækning af både dag-, aften- og nattevagter.

Din opgave som social- og sundhedsassistent hos os

Pleje- og omsorgsopgaver indgår som en naturlig del af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde på afsnittet. Desuden indgår opgaver som fx:
 • Pasning af PVK, ophængning af basisvæsker i samarbejde med sygeplejersken.
 • Anlæggelse af PVK, ernæringssonde, A-punktur m.m..
 • Screeninger: Ernæring, tryksår, fald m.m..
 • EWS, måling af ortostatisk BT og andre observationer.
 • Deltagelse i udskrivningskonferencer med kommune og pårørende.
 • Vejlederrolle for social & sundhedsassistent elever.

På grund af de komplekse patientforløb har social- og sundhedsassistenter hos os ikke selvstændig kompetence omkring stuegang og medicin. Til gengæld er der mange andre opgaver som social- og sundhedsassistenten varetager selvstændigt efter oplæring. Du kommer til at arbejde tæt sammen med afsnittets sygeplejersker. 

Ansættelsesvilkår 
Vi tilbyder en fast stilling pr. 1/2-2019 på 32 timer ugentlig i fast weekendrul med arbejde hver 2. weekend. 
Introduktion tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer og behov. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale, indgået mellem FOA – Fag og Arbejde og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Medicinsk afdeling har siden 1. januar 2015, været en del af Amager og Hvidovre Hospital, men er beliggende på Rigshospitalet – Glostrup Hospital. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis ovenstående har vakt din interesse og du ønsker mere information om vores afsnit, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Camilla Jellesmark på telefon 38 63 36 42.  
 
Ansøgningsfrist 28/12-2018. Samtaler afholdes løbende.