Jobbet "Master- eller kandidatuddannet klinisk underviser til Rigshospitalets Øjenklinik pr, 1.2.2019" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
Kunne du tænke dig at være med til at facilitere og videreudvikle det gode læringsmiljø for sygeplejestuderende på 1. sem., 5. og 6. sem. i Øjenklinikken? Har du lyst til, erfaring med og uddannelse i at undervise og vejlede både studerende, kliniske- og daglige vejledere?  
 
Dine nærmeste samarbejdspartnere i Øjenklinikken vil være den ledende oversygeplejerske, afdelingssygeplejerskerne og de kliniske- og daglige vejledere.  
Stillingen er på 37 timer, og du vil være i stabsfunktion under den ledende oversygeplejerske.  
 
Dine opgaver:  
Du vil i samarbejde med den ledende oversygeplejerske være ansvarlig for at:  
 • tilrettelægge studieforløbene i klinikken, så vi skaber de bedste rammer for læring til studerende på forskellige semestre  
 • planlægge og varetage refleksionsseancer for studerende i klinikken  
 • fungere som supervisor og sparringspartner for de kliniske – og daglige vejledere  
 • varetage obligatoriske studie aktiviteter og intern prøveforløb i tæt samarbejde med kliniske vejledere i klinikken  
 • implementere den kommende, nye studieordning for sygeplejestuderende  
 • varetage kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter samt deltage i forskningsaktiviteter i forhold til klinisk undervisning af studerende og i Øjenklinikken  
 • medvirke til profilering af HovedOrtoCentret i uddannelsesmæssige sammenhænge  
Som klinisk underviser bliver du en del af HovedOrtoCentrets udddannelsesteam af kliniske undervisere og klinisk undervisningsansvarlige, som i fællesskab løfter uddannelsesopgaven på tværs i Centret. Du kommer til at varetage en del af den fælles undervisning vi har i Centret for studerende, og samtidig planlægge, koordinere og facilitere forløbene for dine egne studerende i Øjenklinikken.  
 
Om klinikken:  
Øjenklinikken er en af klinikkerne i Hovedortocentret på Rigshospitalet. Vi er ca. 360 ansatte, repræsenterende en bred vifte af faggrupper. Det er en travl arbejdsplads, præget af mange patientkontakter og med mange samarbejdspartnere.  
Du kan finde flere oplysninger om Øjenklinikken på vores hjemmeside under afsnittet ”Om klinikken”.  
 
Om dig:  
 • Du er enten master- eller kandidatuddannet  
 • Du har erfaring med, og uddannelse indenfor undervisning og vejledning  
 • Du er engageret, brænder for at formidle og kan arbejde selvstændigt  
 • Du er god til at formidle både mundtlig og skriftligt  
 • Du forstår at navigere i en kompleks organisation, og har gode samarbejdsevner  
 
Et af Regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.  
 
Stillinger i øjenklinikken er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest.  
 
Ansøgningsfrist tirsdag d. 18.december kl.12. Samtaler forventes afholdt torsdag d. 20.12.18 om formiddagen.  
 
Ved spørgsmål til klinikken eller funktionen, er du velkommen til at kontakt ledende oversygeplejerske Hanne Merete Pedersen tlf. 51605694 eller klinisk undervisningsansvarlig i HovedOrtoCentret Anne Frandsen tlf. 35458649