Jobbet "Ergoterapeut tilbydes en FAST STILLING på affektivt sengeafsnit 02/03, Psykiatrisk afdeling" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Nordbanen 5, 7100 Vejle

Dit næste skridt
Vi søger en ansvarlig og engageret ergoterapeut til vores affektiv afsnit 02/03.
Du bliver en del af en stor personalestab som består af SSA, sygeplejersker, fysioterapeuter, sekretærer, socialrådgiver og læger (i alt ca. 60 personer).  
 
Tiltrædelse pr. den 01.03.2019.  
 
Der er tale om ca. 32 timers (+/-) stilling i dagvagt, med få lørdagsvagter på et år.  
 
Afsnit 02/03 er et åbent / lukket afsnit som har plads til 30 patienter med fortrinsvis affektive lidelser, men ellers er alle andre psykiatriske diagnoser er også repræsenteret.  
 
Du kommer til, i et tæt samarbejde med gode kolleger, at arbejde hele vejen rundt, med både fysiske, psykiske og sociale problemstillinger hos vores voksne patienter.  
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:  
 • Være en del af det miljøterapeutiske personale i forbindelse med nedbringelse af tvang, samt deltage aktivt i de forebyggende tiltag.  
 • Udføre psykiatrisk ergoterapeutisk undersøgelse og behandling af indlagte patienter i samarbejde med øvrige involverede faggrupper.  
 • Undersøge og vurdere patienters funktionsniveau (ADL-undersøgelse, AMPS, COPM)  
 • Implementere SI metoder / redskaber i sengeafsnit samarbejde med fysioterapeuter.  
 • Træning/vedligeholdelse af funktionsevne.  
 • Varetage psykiatrisk ergoterapeutisk behandling i såvel grupper som individuelt.  
 • Videregive relevante observationer, skriftligt via COSMIC og mundtligt via konferencer og møder.  
 • Arbejde aktivt med KRAM(s) - faktorerne.  
 
Hvad vi ønsker:  
 • Vi søger en ergoterapeut, gerne med psykiatrisk erfaring, der brænder for faglig udvikling i forhold til monofagligt og tværfagligt samarbejde.  
 • En medarbejder med gode kommunikations- og samarbejdsevner, der har lyst til at være en del af en engageret og veluddannet personalegruppe.  
 • En medarbejder der er psykisk robust og engageret og som ønsker at gøre en forskel for de psykisk syge patienter.  
 • En medarbejder der kan arbejde selvstændigt.  
 
Vi tilbyder:  
 • Et velfungerende afsnit / afdeling med erfarne og engagerede kolleger.  
 • Et arbejdsområde i udvikling.  
 • Trygt og godt arbejdsmiljø præget af åbenhed.  
 • Regelmæssig supervision (via projektet fokuseret supervision).  
 • Et støttende kollegialt fællesskab med godt indbyrdes samarbejde.  
 • Et godt fysisk arbejdsmiljø.  
 • Faglig debat.  
 • Mentorordning og god introduktion til specialet.  
 • Årlige MUS-samtaler med kompetence- og udviklingsplaner.  
 • Indflydelse på egen arbejdsplan.  
 • Overenskomstløn + psykiatritillæg + beklædningstillæg + evt. kvalifikationstillæg.  
 
For under to år siden blev den psykiatrisk sengebehandling for Kolding og Vejle samlet i en nybygget psykiatrisk afdeling i Vejle.  
Den nybyggede afdeling giver mange nye muligheder for fysisk aktivitet, bl.a. træningshal, integration af natur, sansestimulering og afprøvning af lys som en del af behandlingen.
 
Har du lyst til at være en del af vores nye afdeling, hører vi meget gerne fra dig.  
 
Yderligere informationer gives gerne:  
Funktionsleder Nils Hesse, tlf.: 9944 7721 eller mail: nils.hesse@rsyd.dk 
Monofaglig ergoterapeut-koordinator Tina Dølby, tlf.: 2460 3237, Tina.Dolby@rsyd.dk 
Fysioterapeut, TR Suppleant Renè Schmidt Sørensen, tlf.: 2466 2611, Rene.Schmidt.Sorensen@rsyd.dk  
 
Ansøgningsfrist:  
Mandag den 21-01-2019.  
Samtalerne vil blive gennemført torsdag den 24-01-2019 mellem kl. 08.00 – 12.00.