Jobbet "Ergoterapeut i vikariat til apopleksigruppen, Fysio- og Ergoterapien, Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

Brænder du for at gøre en forskel for apopleksipatienter på et akutsygehus?

Fysio- og Ergoterapien søger en ergoterapeut til et barselsvikariat i apopleksigruppen fra 01.03.19 - 30.11.19, 37 timer ugentligt. Ved opstart er vi klar med en mentorordning, der introducerer dig til afdelingen og det faglige speciale, så derfor forventer vi, at du hurtigt opnår stor selvstændighed. De nærmeste kolleger vil være to ergoterapeuter, heraf én erfaren og 4-5 meget erfarne fysioterapeuter. De sidder tværfagligt placeret i afdelingen og arbejder meget tværfagligt i hverdagen.

Selv om Fysio- og Ergoterapien er opdelt i tværfaglige specialegrupper inden for ortopædkirurgi, medicin, apopleksi samt børn, har vi stort fokus på, at vi er én afdeling, hvor vi alle hjælper hinanden, og du vil blive beriget med 30 engagerede kolleger, som arbejder ud fra følgende kerneopgave: I Fysio- og Ergoterapien samarbejder vi med patienten og relevante samarbejdspartnere om vurdering, behandling, genoptræning og kompenserende tiltag med henblik på, at patienten skal klare sig bedst muligt i hverdagen.

Arbejdstid for ergoterapeuter er alle hverdage fra kl. 7.30-17.00 samt 8.00-14.00/15.00 i weekender og på helligdage. Du skal forvente en fast dag til kl. 17 med fast vagtplan i et 4-ugers rul samt weekendvagt ca. hver anden måned.

I apopleksigruppen varetager du vurdering og evt. træning af primært apopleksipatienter/patienter med hjerneskade. Det vil dreje sig om førstegangsvurderinger (DAP/RKKP) på akutafdelingen og opfølgning på, hvad det efterfølgende træningsforløb skal rette sig imod, både ved hjælp af ADL-vurderinger, dysfagivurderinger og kognitive test samt udarbejdelse af genoptræningsplaner. 

Vi forventer, at du som kollega og medarbejder

  • Har unteresse for/erfaring med patienter med apopleksi
  • Formår at sætte din faglighed i spil i det tværfaglige samarbejde
  • Evner at prioritere dine arbejdsopgaver
  • Kommunikerer åbent og tydeligt både mundtligt og skriftligt 
  • Reflekterer og forholder dig kritisk til din egen praksis og behandling

Vi har et konstant fokus på at øge både de faglige, sociale, organisatoriske og læringsmæssige kompetencer i afdelingen – dette kommer bl.a. til udtryk gennem et fastlagt program for fællesundervisning, specialespecifik undervisning og gruppemøde, hvor der er fokus på den enkeltes kompetencemål.

Samtaler 10.01.19

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.