Jobbet "Ergoterapeut til lukket retspsykiatrisk afsnit SL10, Psykiatrisygehuset Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

 

Vi søger ergoterapeut til sengeafsnit SL10, Regional Retspsykiatri i Slagelse.

SL10 er et afsnit hvor vi har fokus på aktiviteter sammen med patienterne, nedbringelse af tvang og faglig udvikling. Vi kan prale af et helt ekstraordinært lavt sygefravær, høj trivsel og en meget lille udskiftning i personalegruppen. Vi mangler dog en kollega pr. 01.02.19 og søger derfor en ergoterapeut, der har interesse for arbejdet med den retspsykiatriske patient.

SL10 er et afsnit som primært modtager patienter anbragt i varetægtssurrogat og de er i gennemsnit indlagt i ca. 50 dage.

Du skal have interesse og meget gerne erfaring inden for psykiatri, samt mod på at kunne arbejde selvstændigt, men også som en del af et team. Du skal brænde for dit fag, være fagligt velfunderet og skal kunne se dig selv i arbejdet med retspsykiatriske patienter, samt tage del i udviklingen af den ergoterapeutiske funktion. 

Psykiatrisygehus i Slagelse byder på nogle helt exceptionelle rammer. Som ergoterapeut på SL10 vil som udgangspunkt have en selvstændig funktion, men samtidig have et tæt samarbejde med fysioterapeuter, plejepersonale, pædagoger og musikterapeut.

Ergoterapeut

Vi søger en ergoterapeut der kan arbejde selvstændig, men også indgå i tværfagligt samarbejde omkring patienten. Du indgå i behandlingskonferencer i et tværfagligt miljø, hvor der er mange indfaldsvinkler til patienterne. Du er en ergoterapeut med ”gå på mod” og samtidig forståelse for patienternes grænser. Vi søger en stabil medarbejder med gode samarbejdsevner, som kan udvise empati og sætte grænser samt har et ufordømmende syn på retspsykiatriske patienter

Faglige kvalifikationer

Uddannet ergoterapeut, gerne med psykiatrisk erfaring.

Interesse og meget gerne erfaring med sanseintegration (udarbejdelse af sanseprofiler).

Erfaring og fortrolig med AMPS-test.

Arbejdsopgaver

Deltagelse i behandlingskonferencer.

Bidrage aktivt til det tværfaglige samarbejde.

Afdække patienternes ADL-funktion.

Udføre AMPS-test ved behov.

Tilrettelægge og gennemføre individuel og ergoterapeutiske forløb.

Tilrettelægger og udføre aktiviteter på afsnittet.

Du skal sikre kortlægning af alle patienternes funktionsniveau ved observationer og ved funktionsundersøgelser.

Vi tilbyder 

  • Et inkluderende og energisk arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på faglighed og kompetenceudvikling
  • Mulighed for at fremme ergoterapiens rolle i tværfaglige teams rundt om den enkelte patient
  • Deltagelse i supervision og psykofysisk træning
  • Grundig introduktion til såvel Afdeling for Retspsykiatri som til arbejdet i afsnittet

Retspsykiatrien
Retspsykiatrien Region Sjælland består af fire lukkede afsnit med hhv. 14, 12, 12 og 12 pladser og Sikringsafdelingen med tre afsnit af 10 pladser samt et Retspsykiatrisk Opsøgende team.
Patienter kan være indlagt af både behandlingsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.
Afdeling for Retspsykiatri modtager patienter, der har en anbringelses-/behandlingsdom, en kendelse om mentalobservation under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.
Vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber trivsel for både patient og personale.

Vi ligger særlig vægt på at opkvalificere personalet, og derfor tilbyder vi også gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Sikkerheden vægtes højt – det er fundamentet for det videre relationsarbejde, der bl.a. er det bærende element i behandlingen. Vi stiler mod mere Mentaliseringsbaseret Miljøterapi (MBM) således, at referencerammen er og bliver et naturligt værktøj i hverdagen.

Vi arbejder værdibaseret – hvilket betyder at alle medarbejdere skal have den samme forståelse for værdierne og håndtering af disse. Nogle af disse værdier er

  • Høj faglighed
  • En bred tilgang til psykisk sygdom
  • Afgørende brugerindflydelse i behandlingsforløb

Rammer for stillingen

Stillingen er berammet til 37 timer ugentligt med en weekendvagt ca. hver 4. uge. Da vi også tilbyder ergoterapi og aktiviteter i aftentimerne, vi du have en ugentlig senvagt cirka til klokken 18.00.

Vil du vide mere om stillingen, eller lave aftale om et uforpligtende besøg i afsnit SL10, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lotte Mertins-Jørgensen, 93 56 63 55.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug.

Evt. dokumentation for certificering i Sundhedsplatformen bedes medsendt ansøgning.

Ansøgningsfrist 14.01.19

Samtaler 16.01.19

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.