Jobbet "Afdelingslæge til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

 

Billeddiagnostisk Afdeling

Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er beliggende i både Roskilde og Køge med fælles afdelingsledelse. Den, der ansættes i stillingen vil være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted indtil videre i Roskilde.

Afdelingen råder over moderne udstyr inden for alle modaliteter. Vi har blandt andet to 1.5T MR og en 3T MR samt tre CT scannere i Roskilde. I Køge har vi to 1.5T MR og to CT scannere. Vi har fælles RIS/PACS system og talegenkendelse og god mulighed for at beskrive på tværs af matriklerne.

I Roskilde varetages en lang række special- og regionsfunktioner og der er derfor et stort og interessant patientgrundlag inden for flere specialer.

Der er p.t. 23 speciallæger og syv uddannelsessøgende læger fordelt på det to matrikler.

Afdelingen har en aktiv forskningsenhed med tilknyttet professor.

 

Stillingen

Vi søger en speciallæge med kompetencer inden for specielt neuroradiologi. Afdelingen varetager hovedparten af regionens neuroradiologiske funktion og er for nylig blevet udvidet med en 3T MR scanner. Der er tæt samarbejde med Neurologisk Afdeling, som varetager trombolysebehandling og andre neurologiske regionsfunktioner. I samarbejde med matriklen i Køge foretages hoved-halsundersøgelser, hovedsageligt cancerudredning. Desuden foretages neuropædiatriske udredninger. Der er et bredt spektrum af patienter og god mulighed for subspecialisering.

Ud over neurofunktionen, vil man sammen med afdelingens øvrige speciallæger skulle deltage i varetagelsen af de konventionelle undersøgelser samt basal ultralyd.

Du vil få mulighed for at deltage i forskningsprojekter.

 

Kvalifikationer

Du skal være speciallæge i radiologi, være fagligt velfunderet og have kompetencer inden for neuroradiologi. Derudover forventes du at have basal kundskab inden for alle modaliteter.

 

Vi tilbyder

Et udfordrende job i en organisation i stor udvikling

Engagerede og dygtige kolleger

Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

Gode samarbejdsrelationer internt på afdelingen og med de kliniske afdelinger

Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling.

Løn i henhold til overenskomst.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum kbu@regionsjaelland.dk

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

 

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Afdelingslæge til Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Billeddiagnostisk Afdeling

Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital er beliggende i både Roskilde og Køge med fælles afdelingsledelse. Den, der ansættes i stillingen vil være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted indtil videre i Roskilde.

Afdelingen råder over moderne udstyr inden for alle modaliteter. Vi har blandt andet to 1.5T MR og en 3T MR samt tre CT scannere i Roskilde. I Køge har vi to 1.5T MR og to CT scannere. Vi har fælles RIS/PACS system og talegenkendelse og god mulighed for at beskrive på tværs af matriklerne.

I Roskilde varetages en lang række special- og regionsfunktioner og der er derfor et stort og interessant patientgrundlag inden for flere specialer.

Der er p.t. 23 speciallæger og syv uddannelsessøgende læger fordelt på det to matrikler.

Afdelingen har en aktiv forskningsenhed med tilknyttet professor.

 

Stillingen

Vi søger en speciallæge med kompetencer inden for specielt neuroradiologi. Afdelingen varetager hovedparten af regionens neuroradiologiske funktion og er for nylig blevet udvidet med en 3T MR scanner. Der er tæt samarbejde med Neurologisk Afdeling, som varetager trombolysebehandling og andre neurologiske regionsfunktioner. I samarbejde med matriklen i Køge foretages hoved-halsundersøgelser, hovedsageligt cancerudredning. Desuden foretages neuropædiatriske udredninger. Der er et bredt spektrum af patienter og god mulighed for subspecialisering.

Ud over neurofunktionen, vil man sammen med afdelingens øvrige speciallæger skulle deltage i varetagelsen af de konventionelle undersøgelser samt basal ultralyd.

Du vil få mulighed for at deltage i forskningsprojekter.

 

Kvalifikationer

Du skal være speciallæge i radiologi, være fagligt velfunderet og have kompetencer inden for neuroradiologi. Derudover forventes du at have basal kundskab inden for alle modaliteter.

 

Vi tilbyder

Et udfordrende job i en organisation i stor udvikling

Engagerede og dygtige kolleger

Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

Gode samarbejdsrelationer internt på afdelingen og med de kliniske afdelinger

Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling.

Løn i henhold til overenskomst.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum kbu@regionsjaelland.dk

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

 

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden.

Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh