Jobbet "Jordemoder til Familieambulatoriet Region Midt til afdelingen i Herning" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Til Familieambulatoriet søges en jordemoder 20 timer pr. uge med start den 1. marts 2019 med tjeneste i Herning og Holstebro.

Formålet med Familieambulatoriets indsats er at forebygge rusmiddelskader hos nyfødte samt at sikre en sammenhængende, koordineret tværsektoriel indsats af høj kvalitet for gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin. Desuden har Familieambulatoriet tilbud til børn til formål at sikre koordination og sammenhæng i opfølgningen af de børn, der fødes af mødre, som under graviditeten har haft et risikoforbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin.

Familieambulatoriet dækker hele Region Midt med en enhed på Aarhus Universitetshospital samt en enhed på Hospitalsenheden Vest. Familieambulatoriet i Region Midt har udviklet et professionelt behandlingsforløb, der inkluderer en kombineret social- og sundhedsfaglig indsats for udsatte familier. Indsatsen virker, fordi teamet er tværfagligt sammensat og dermed kan tilbyde forløb, der er tilpasset den enkelte families situation. Indsatsen virker også, fordi teamet arbejder hurtigt, konsekvent og med stor omsorg og respekt for mennesker.

Fødselslæge, jordemoder og socialrådgiver varetager den forebyggende og behandlende svangreomsorg. Den gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin følges med udvidede graviditetsundersøgelser, fødselsforberedelse, efterfødselssamtaler, socialfaglige samtaler, netværksmøder, præventionssamtaler og eventuelt med samtaler om mulighed for abort.

På følgende hjemmeside kan du finde mere om baggrunden for Familieambulatoriet
Link: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/graviditet/familieambulatorier

Arbejdet består af
 • graviditetsundersøgelser
 • udarbejdelse af forløbsplan for graviditeten
 • planlægning og udførsel af fødselsforberedelse, individuelt eller i mindre grupper
 • deltagelse i det tværfaglige arbejde i teamet, så der skabes en helhedsramme for de gravide.
 • efterfødselssamtaler
 • evt. samtaler om mulighed for abort

Vi kan tilbyde
 • et engageret og dynamisk team med højt ambitionsniveau (jordemoder, pædiater, obstetriker, psykolog, socialrådgiver og sekretær)
 • en målgruppe, som i høj grad profiterer af en tidlig sundhedsfaglig indsats
 • mulighed for stor indflydelse på egen arbejdsfunktion
 • åbent arbejdsmiljø præget af stor tværfaglighed med respekt for hinandens kompetencer
 • faglig sparring og supervision
 • tæt samarbejde med kollegaer i familieambulatoriet på Aarhus Universitetshospital

Vi søger en jordemoder med følgende kvalifikationer
 • en erfaren og veluddannet jordemoder ift. varetagelse af forløb for niveau 3 og 4 gravide
 • gode pædagogiske og empatiske evner
 • robust
 • erfaring og lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde

Endvidere vil erfaring med eller kendskab til arbejde med gravide, voksenpsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri samt kendskab til alkohol- og andre rusmiddel problematikker være en fordel.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest. 

Nærmere oplysninger kan fås hos leder Sanne Ravnsbæk  på sanrav@rm.dk eller på 7845 3680. I er også velkomne til at kontakte jordemoder Sille Richter  på Sille.Richter.Hansen@vest.rm.dk  eller på 78434634 eller 40262430


Ansøgningsfrist den 22. januar 2019. Ansættelsessamtaler finder sted den 30. januar 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.